Poslanci EP želijo ambiciozno financiranje za #CrossBorderProjects za povezovanje ljudi

| December 6, 2018

Ekonomska in socialna kohezija ter sodelovanje v sosednjih obmejnih regijah bi morali dobiti največjo možno podporo.

Na glasovanju ta teden so poslanci Evropskega parlamenta priporočili, da se doda dodatnih 2.73 milijard EUR za namen skupnega zneska 11.16 milijarde EUR za evropsko teritorialno sodelovanje (Interreg), ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada ( Kohezijskega sklada za programsko obdobje 2021-2027.

Odbor priporoča dodelitev: \ t

  • € 7.5 bn (67.16%) za čezmejno sodelovanje;
  • Skupaj € 1.97bn (17.68%) za transnacionalno sodelovanje;
  • Skupaj 357.3 milijonov EUR (3.2%) za sodelovanje najbolj oddaljenih regij;
  • Skupaj 365m (3.27%) za medregionalno sodelovanje in;
  • € 970m (8.69%) za novo pobudo o medregionalnih naložbah v inovacije.

Posebna pozornost je namenjena MSP in majhnim projektom

Prijave za ljudi PeopleSNUMX in manjše projekte, ki vključujejo MSP, je treba spodbujati z odpravo upravnih ovir in poenostavitvijo dostopa do financiranja.

Najvišjo stopnjo sofinanciranja za projekte je treba določiti na 80% - 10% več kot je prvotno predlagala Evropska komisija.

„Interreg je pomemben simbol nasproti konceptu izolacije in sodelovanja med sosedi. Želimo, da se odstranijo mejne ovire - predvsem tiste v mislih ljudi. Mejne regije bi morale postati skupni prostori, v katerih Evropa postane oprijemljiva resničnost v vsakdanjem življenju. To nam omogoča program Interreg, «je dejal poročevalec Parlamenta Pascal Arimont (EPP, BE).
Naslednji koraki

Besedilo je bilo sprejeto z glasovi 23 za 0 in brez vzdržanih glasov ter bo predloženo za glasovanje na plenarnem zasedanju januarja, da se pridobi mandat za pogajanja s Svetom.

Ozadje

Vloga Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je prispevati k zmanjšanju razlik med stopnjami razvoja v različnih regijah in podpirati regije z najbolj omejenimi možnostmi, med katerimi je treba posebno pozornost nameniti čezmejnim regijam, podeželskim območjem, območja, ki jih je prizadela industrijska tranzicija, območja z nizko gostoto prebivalstva, otoke in gorske regije. Namen resolucije je določiti posebne določbe za cilj evropskega teritorialnega sodelovanja (Interreg), ki ga podpirajo ESRR in zunanji finančni instrumenti za obdobje 2021-2027.

Več informacij

Komentarji

Facebook komentarji

Tags: , ,

Kategorija: Frontpage, EU, Evropski parlament

Komentarji so zaprti.