Poslanci EP želijo ambiciozno financiranje za #CrossBorderProjects za povezovanje ljudi

| December 6, 2018

Ekonomska in socialna kohezija ter sodelovanje v sosednjih obmejnih regijah naj bi zagotovili največjo podporo, po mnenju Odbora za regionalni razvoj.

Poslanci Evropskega parlamenta so v tem tednu priporočili, da dodajo dodatnih € 2.73 milijarde za namen skupnega zneska € 11.16bn za evropsko teritorialno sodelovanje (Interreg), ki se bo financiral iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada ESF +) in Kohezijskega sklada za programsko obdobje 2021-2027.

Odbor priporoča dodelitev:

  • € 7.5 bn (67.16%) za čezmejno sodelovanje;
  • Skupno 1.97bn (17.68%) za transnacionalno sodelovanje;
  • Skupno število 357.3 milijonov EUR (3.2%) za sodelovanje najbolj oddaljenih regij;
  • Skupno 365m (3.27%) za medregionalno sodelovanje in;
  • € 970m (8.69%) za novo pobudo o medregionalnih naložbah v inovacije.

Posebna pozornost je namenjena malim in srednjim podjetjem ter majhnim projektom

Prijave za People2 ljudje in majhne projekte, ki vključujejo MSP, bi bilo treba spodbujati z odpravo administrativnih ovir in poenostavitvijo dostopa do financiranja.

Najvišja stopnja sofinanciranja za projekte bi morala biti določena na ravni 80% - 10% več, kot je Evropska komisija prvotno predlagala.

"Interreg je pomemben simbol proti konceptu izolacije in sodelovanju med sosedami. Želimo, da se odstranijo mejne ovire - predvsem pa tiste v mislih ljudi. Obmejne regije morajo postati skupni prostori, v katerih Evropa postane oprijemljiva realnost v vsakdanjem življenju. To nam omogoča, da program Interreg omogoča, "je dejala poročevalka Parlamenta Pascal Arimont (EPP, BE).
Naslednji koraki

Besedilo je bilo sprejeto z glasovi 23 do 0-a in brez vzdržanih glasov ter bo v januarju na plenarnem glasovanju predloženo mandat za pogajanja s Svetom.

Ozadje

Vloga Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je prispevati k zmanjševanju razlik med razvojnimi ravnmi v različnih regijah in podpori regij z najmanj razvitim pogojem, med katerimi je treba posebno pozornost nameniti čezmejnim regijam, podeželskim območjem, območja, ki jih je prizadela industrijska tranzicija, območja z nizko gostoto prebivalstva, otoki in gorske regije. Namen resolucije je določiti posebne določbe za cilj evropskega teritorialnega sodelovanja (Interreg), ki ga podpirajo ESRR in zunanji instrumenti financiranja za obdobje 2021-2027.

Več informacij

Tags: , ,

Kategorija: Frontpage, EU, Evropski parlament