#EUOmbudsman pravi, da morajo države članice odpreti nejasna pogajanja o zakonodaji EU

| Februar 13, 2018

Po podrobni preiskavi je evropski varuh človekovih pravic Emily O'Reilly (na sliki) has found that the Council of the EU – through practices that inhibit the scrutiny of draft EU legislation – undermines citizens’ right to hold their elected representatives to account. This constitutes maladministration.

Varuh človekovih pravic izrecno kritizira neuspeh Sveta, da sistematično zabeleži identiteto držav članic pri sprejemanju stališč med razpravami o osnutku zakonodaje in razširjeno prakso nesorazmerno označevanja dokumentov kot ne za obtok, ali LIMITE.

Pristop ne zadeva pričakovanj Sveta glede transparentnosti zakonodaje. Varuh človekovih pravic zdaj prosi Svet, naj sistematično evidentira stališča držav članic v delovnih skupinah Sveta in na sejah veleposlanikov COREPER ter načeloma, da bodo te dokumente proaktivno dostopni javnosti pravočasno.

O'Reilly prav tako poziva k jasnim merilom za uporabo statusa "LIMITE" in da se status pregleda pred sprejetjem zakona.

“It’s almost impossible for citizens to follow the legislative discussions in the Council between national government representatives. This ‘behind-closed-doors’ approach risks alienating citizens and feeding negative sentiment,” said O’Reilly. “National government representatives involved in legislative work are EU legislators and should be accountable as such. If citizens do not know what decisions their governments are taking, and have taken, while shaping EU laws, the ‘blame Brussels’ culture will continue. EU citizens have a right to participate in the making of laws which affect them, but to do so, they need more openness from their governments in Brussels.

"Zagotavljanje zakonodajnega postopka EU, ki bo bolj odprto javnosti, bo poslalo pomemben signal pred evropskimi volitvami v 2019-u," je dejal varuh človekovih pravic.

The Ombudsman expects the Council to reply by 9 May 2018. Background The Council is co-legislator along with the European Parliament. Before the national Ministers meeting in the Council reach a formal position on a draft law, preparatory discussions take place in the Council’s meetings of national ambassadors and in the over 150 Council working parties attended by national civil servants.

Varuh človekovih pravic je v času preiskave Svetu postavil posebna vprašanja za 14 in njen urad je pregledal dokumente treh dokumentov Sveta, da bi se seznanil s tem, kako se dokumenti proizvajajo, objavljajo in objavljajo. Urad je tudi organiziral javno posvetovanje, ki je prejelo vloge 21, vključno s člani javnosti, nacionalnimi parlamenti, civilno družbo in akademiki.

Preiskava varuha človekovih pravic je na primer pokazala, da je za pridobitev popolne slike o vseh dokumentih, ki se nanašajo na en kos zakonodaje, potrebni štirje različni iskanji v registru dokumentov Sveta za pogajanja v pripravljalnih telesih in dveh iskanjih v drugih oddelkih spletnega mesta za razprave na ravni Sveta.

Varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe glede nepravilnosti v institucijah, agencijah in organih EU. Vsak državljan EU, rezident ali podjetje ali združenje v EU lahko vloži pritožbo pri varuhu človekovih pravic. Pristojnosti varuha človekovih pravic vključujejo pravico do vpogleda v dokumente EU, pozivajo uradnike, da pričajo, in na lastno pobudo odprejo strateške poizvedbe. Za več informacij kliknite tukaj.

Tags: ,

Kategorija: Frontpage, EU, Evropski varuh človekovih pravic, Izrazit člen