#EUOmbudsman pravi, da morajo države članice odpreti nejasna pogajanja o zakonodaji EU

| Februar 13, 2018

Po podrobni preiskavi je evropski varuh človekovih pravic Emily O'Reilly (na sliki) je ugotovil, da Svet EU s praksami, ki zavirajo pregled osnutka zakonodaje EU, ogroža pravico državljanov, da svoje izvoljene predstavnike obdržijo na račun. To je nepravilnost.

Varuh človekovih pravic izrecno kritizira neuspeh Sveta, da sistematično zabeleži identiteto držav članic pri sprejemanju stališč med razpravami o osnutku zakonodaje in razširjeno prakso nesorazmerno označevanja dokumentov kot ne za obtok, ali LIMITE.

Pristop ne zadeva pričakovanj Sveta glede transparentnosti zakonodaje. Varuh človekovih pravic zdaj prosi Svet, naj sistematično evidentira stališča držav članic v delovnih skupinah Sveta in na sejah veleposlanikov COREPER ter načeloma, da bodo te dokumente proaktivno dostopni javnosti pravočasno.

O'Reilly prav tako poziva k jasnim merilom za uporabo statusa "LIMITE" in da se status pregleda pred sprejetjem zakona.

"Državljanom je skoraj nemogoče slediti zakonodajnim razpravam v Svetu med predstavniki nacionalnih vlad. Ta pristop "zaprte vrata" lahko ogrozi odtujitev državljanov in hrani negativne občutke, "je dejal O'Reilly. "Predstavniki nacionalnih vlad, vključeni v zakonodajno delo, so zakonodajalci EU in bi morali biti odgovorni kot taki. Če državljani ne vedo, kakšne odločitve sprejemajo njihove vlade in so pri oblikovanju zakonov EU, se kultura "krivi bruselj" nadaljuje. Državljani EU imajo pravico sodelovati pri sprejemanju zakonov, ki jih zadevajo, vendar pa morajo v Bruslju potrebovati večjo odprtost svojih vlad.

"Zagotavljanje zakonodajnega postopka EU, ki bo bolj odprto javnosti, bo poslalo pomemben signal pred evropskimi volitvami v 2019-u," je dejal varuh človekovih pravic.

Varuh človekovih pravic pričakuje, da bo Svet odgovoril z 9 May 2018. Ozadje Svet je sozakonodajalec skupaj z Evropskim parlamentom. Preden se državni ministri, ki se sestajajo v Svetu, oblikujejo uradno stališče o osnutku zakona, pripravljalne razprave potekajo na srečanjih Sveta nacionalnih veleposlanikov in v večjih delovnih telesih Sveta 150, ki se jih udeležijo nacionalni javni uslužbenci.

Varuh človekovih pravic je v času preiskave Svetu postavil posebna vprašanja za 14 in njen urad je pregledal dokumente treh dokumentov Sveta, da bi se seznanil s tem, kako se dokumenti proizvajajo, objavljajo in objavljajo. Urad je tudi organiziral javno posvetovanje, ki je prejelo vloge 21, vključno s člani javnosti, nacionalnimi parlamenti, civilno družbo in akademiki.

Preiskava varuha človekovih pravic je na primer pokazala, da je za pridobitev popolne slike o vseh dokumentih, ki se nanašajo na en kos zakonodaje, potrebni štirje različni iskanji v registru dokumentov Sveta za pogajanja v pripravljalnih telesih in dveh iskanjih v drugih oddelkih spletnega mesta za razprave na ravni Sveta.

Varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe glede nepravilnosti v institucijah, agencijah in organih EU. Vsak državljan EU, rezident ali podjetje ali združenje v EU lahko vloži pritožbo pri varuhu človekovih pravic. Pristojnosti varuha človekovih pravic vključujejo pravico do vpogleda v dokumente EU, pozivajo uradnike, da pričajo, in na lastno pobudo odprejo strateške poizvedbe. Za več informacij kliknite tukaj.

Tags: ,

Kategorija: Frontpage, EU, Evropski varuh človekovih pravic, Izrazit člen