Evropska komisija pozdravlja prve operativne korake za #EuropeanDefenceUnion

Evropska komisija je pozdravila odločitev, ki jo je 11 decembra sprejel Svet, ki je formalno vzpostavil stalno strukturirano sodelovanje (PESCO), in načrte, ki so jih države članice EU 25 predstavile za sodelovanje pri prvem sklopu sodelujočih obrambnih projektov 17.

Predsednik Juncker je dejal: "Junija sem rekel, da je čas, da se Lizbonska pogodba zbudimo: trajno strukturirano sodelovanje. Šest mesecev kasneje se to dogaja. Pozdravljam ukrepe, ki so jih države članice sprejele danes, da bi postavile temelje Evropske obrambne unije. Evropa ne more in ne bi smela prenesti naše varnosti in obrambe. Evropski obrambni sklad, ki ga je predlagala Evropska komisija, bo dopolnila ta prizadevanja in delovala kot dodatna spodbuda za obrambno sodelovanje, vključno z morebitnim financiranjem nekaterih predstavljenih projektov danes.

Stalno strukturirano sodelovanje (PESCO) je instrument v Pogodbi EU, ki državam članicam omogoča, da si prizadevajo za večje sodelovanje na področju obrambe in varnosti. V novembru 13 so države članice 23 (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Ciper, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Slovaška, Španija in Švedska) je naredil prvi korak k vzpostavitvi stalnega strukturiranega sodelovanja na področju obrambe s podpisom skupnega obvestila in posredovanjem visoki predstavnici Federici Mogherini. Od takrat sta se pridružili tudi Irska in Portugalska, tako da je skupno število sodelujočih držav vneslo v 25. Svet je danes manj kot mesec dni po skupnem obvestilu sprejel sklep o formalni ustanovitvi podjetja PESCO. Države članice, ki so sodelovale pri 25-u, so se dogovorile tudi o deklaraciji, ki napoveduje pripravo prvi sodelovalni projekti na področjih, vključno z vzpostavitvijo medicinskega poveljstva EU, vojaške mobilnosti, pomorskega nadzora in kibernetske varnosti.

Čeprav je PESCO povsem medvladna, je Evropski obrambni sklad, ki ga je predlagala Evropska komisija bo v juniju ustvarila spodbude za države članice, da sodelujejo pri skupnem razvoju in nakupu obrambne opreme in tehnologije s sofinanciranjem iz proračuna EU in praktično podporo Komisije. To bi lahko vključevalo nekatere projekte, ki so jih danes predstavile države članice v okviru PESCO. Poleg tega Sklad v celoti financira nepovratna sredstva za skupne raziskovalne projekte, pri čemer se pričakuje, da bodo prvi sporazumi o donaciji podpisani pred koncem 2017-a. Pričakuje se, da bodo države članice na današnjem sestanku Sveta (12 decembra) dosegle dogovor o Evropskem obrambnem skladu.

Ozadje

Predsednik Juncker poziva k močnejši Evropi na področju varnosti in obrambe od svoje volilne kampanje, in sicer v aprilu 2014: "Menim, da moramo bolj resno upoštevati določbe obstoječe Pogodbe, ki evropskim državam, ki to želijo, postopoma vzpostaviti skupno evropsko obrambo. Vem, da to ni za vse. Toda tiste države, ki želijo napredovati, je treba spodbujati, da to storijo. Združevanje obrambnih zmogljivosti v Evropi ima odličen gospodarski smisel. "Iste ambicije je bilo tudi v svojem tritočkovnem načrtu za zunanjo politiko, ki je bila vključena v Politične smernice - politična pogodba komisije Juncker z Evropskim parlamentom in Evropskim svetom.

Stalno strukturirano sodelovanje (PESCO) je okvir, ki temelji na Pogodbi, in postopek za poglobitev obrambnega sodelovanja med državami članicami EU, ki so sposobni in pripravljeni na to. Državam članicam omogoča, da skupaj razvijajo obrambne zmogljivosti, vlagajo v skupne projekte in povečajo operativno pripravljenost in prispevek svojih oboroženih sil. Pričakuje se, da bo te začetne projekte uradno sprejel Svet v začetku 2018-a.

Evropski obrambni sklad, ki ga je septembra objavil predsednik Juncker 2016 in ki se je začela junija 2017, bo nadalje okrepil skupne projekte na področju obrambnih raziskav, razvoja prototipov in združevanja zmogljivosti. Kot del Evropskega obrambnega sklada je Komisija predstavila zakonodajni predlog za namenski program za obrambni in industrijski razvoj. Upravičeni bodo le skupni projekti, del celotnega proračuna pa bo namenjen projektom, ki vključujejo čezmejno sodelovanje MSP.

Sklad si prizadeva zagotoviti čim večjo podporo stebru sposobnosti podjetja PESCO. V praksi bo Sklad omogočil višje stopnje sofinanciranja projektov obrambnih zmogljivosti, ki se razvijajo v okviru strukturiranega sodelovanja, in s tem olajšati in spodbuditi sodelovanje držav članic v tem okviru. Vendar sodelovanje v tem strukturnem sodelovanju ne bo predpogoj za pridobitev podpore v okviru programa.

Na podlagi Komisije Bela knjiga o prihodnosti Evropeje refleksijski papir začetek javne razprave o tem, kako bi lahko 27 razvil EU na področju obrambe in njegov govor na konferenci za obrambo in varnost v Pragi, v njegovem Naslov države Unije na 13 september 2017 Predsednik Juncker je z oblikovanjem popolne evropske obrambne zveze oblikoval 2025.

Več informacij

Stalno strukturirano sodelovanje - Factsheet

Sporočilo za javnost: Evropski obrambni sklad

Sporočilo za javnost: Komisija odpre javno razpravo o prihodnosti obrambe

Informativni list o primeru večjega sodelovanja EU na področju varnosti in obrambe

Informativni list o Evropskem obrambnem skladu

Evropski obrambni sklad - pogosto zastavljena vprašanja

Vprašanja in odgovori - Prihodnost evropske obrambe

Sporočilo za javnost: Svet vzpostavlja stalno strukturirano sodelovanje (PESCO)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategorija: Frontpage, Obramba, EU, Evropska komisija, Evropska obrambna agencija (EDA), Evropska mirovna zbornica, Izrazit člen