Povežite se z nami

Evropska komisija

Net-Zero Industry Act: EU postane dom proizvodnje čistih tehnologij in zelenih delovnih mest

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Komisija je 20. marca predlagala Zakon o industriji Net-Zero povečati proizvodnjo čistih tehnologij v EU in zagotoviti, da bo Unija dobro opremljena za prehod na čisto energijo. To pobudo je napovedala predsednica von der Leyen kot del Industrijski načrt Green Deal.

Zakon bo okrepil odpornost in konkurenčnost proizvodnje tehnologij z ničelnim neto v EU ter naredil naš energetski sistem bolj varen in trajnosten. Ustvaril bo boljše pogoje za vzpostavitev neto ničelnih projektov v Evropi in privabljanje naložb, s ciljem, da se skupna strateška proizvodna zmogljivost Unije za tehnologije neto nič do leta 40 približa ali doseže vsaj 2030 % potreb Unije po uvedbi. To bo pospešilo napredek pri doseganju podnebnih in energetskih ciljev EU do leta 2030 ter prehod na podnebno nevtralnost, hkrati pa spodbujati konkurenčnost industrije EU, ustvarjati kakovostna delovna mesta in podpirati prizadevanja EU za energetsko neodvisnost.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala: »Potrebujemo regulativno okolje, ki nam omogoča hitro povečanje prehoda na čisto energijo. Zakon o industriji Net-Zero bo storil prav to. Ustvaril bo najboljše pogoje za tiste sektorje, ki so ključni, da do leta 2050 dosežemo neto nič: tehnologije, kot so vetrne turbine, toplotne črpalke, sončni kolektorji, obnovljivi vodik in CO2 shranjevanje. Povpraševanje v Evropi in po svetu narašča, mi pa zdaj ukrepamo, da zagotovimo, da bomo lahko zadovoljili več tega povpraševanja z evropsko ponudbo." 

Skupaj s predlogom evropskega zakona o kritičnih surovinah in reforma zasnove trga z električno energijoje Zakon o industriji Net-Zero določa jasen evropski okvir za zmanjšanje odvisnosti EU od visoko koncentriranega uvoza. S črpanjem izkušenj iz pandemije Covid-19 in energetske krize, ki jo je sprožila ruska invazija na Ukrajino, bo pomagal povečati odpornost evropskih dobavnih verig čiste energije.

Predlagana zakonodaja obravnava tehnologije, ki bodo pomembno prispevale k razogljičenju. Ti vključujejo: sončno fotovoltaiko in sončno toploto, vetrno energijo na kopnem in obnovljivo energijo na morju, baterije in shranjevanje, toplotne črpalke in geotermalno energijo, elektrolizerje in gorivne celice, bioplin/biometan, zajemanje, uporaba in shranjevanje ogljika ter omrežne tehnologije, tehnologije trajnostnih alternativnih goriv , napredne tehnologije za proizvodnjo energije iz jedrskih procesov z minimalnimi odpadki iz gorivnega cikla, majhni modularni reaktorji in sorodna najboljša goriva v svojem razredu. Posebno podporo bodo deležne strateške tehnologije Net Zero, opredeljene v Prilogi k Uredbi in zanje velja merilo 40 % domače proizvodnje.

Ključni ukrepi za spodbujanje neto ničelnih naložb v proizvodno tehnologijo

Zakon o industriji Net-Zero je zgrajen na naslednjih stebrih:

  • Nastavitev omogočitvenih pogojev: zakon bo izboljšal pogoje za naložbe v ničelne tehnologije z izboljšanjem informacij, zmanjšanje upravno breme za pripravo projektov in poenostavitev postopkov izdajanja dovoljenj. Poleg tega zakon predlaga dajanje prednosti Strateški projekti Net-Zero, ki se štejejo za bistvenega pomena za krepitev odpornosti in konkurenčnosti industrije EU, vključno z mesti za varno shranjevanje zajetega CO2 emisije. Izkoristili bodo lahko krajše roke za izdajanje dovoljenj in poenostavljene postopke.
  • Pospeševanje CO2 zajemanje: akt določa cilj EU, da doseže letno zmogljivost vbrizgavanja 50 Mt v strateški CO2 skladišč v EU do leta 2030, s sorazmernimi prispevki proizvajalcev nafte in plina v EU. To bo odstranilo glavno oviro za razvoj CO2 zajemanje in shranjevanje kot ekonomsko sprejemljiva podnebna rešitev, zlasti za energetsko intenzivne sektorje, ki jih je težko zmanjšati.
  • Lažji dostop do trgov:  da bi spodbudili diverzifikacijo ponudbe za ničelne tehnologije, zakon od javnih organov zahteva, da pri javnih naročilih ali dražbah upoštevajo merila trajnosti in odpornosti za ničelne tehnologije.
  • Izboljšanje veščin: zakon uvaja nove ukrepe za zagotovitev usposobljene delovne sile, ki podpira proizvodnjo neto ničelnih tehnologij v EU, vključno z vzpostavitvijo Industrijske akademije Net-Zero, s podporo in nadzorom platforme Net-Zero Europe. To bo prispevalo k kakovostnim delovnim mestom v teh bistvenih sektorjih.
  • Spodbujanje inovativnosti: zakon omogoča državam članicam, da vzpostavijo regulativni peskovniki za preizkušanje inovativnih neto ničelnih tehnologij in spodbujanje inovacij pod prožnimi regulativnimi pogoji.
  • A Platforma Net-Zero Europe bo pomagal Komisiji in državam članicam pri usklajevanju ukrepov in izmenjavi informacij, vključno z industrijskimi partnerstvi Net-Zero. Komisija in države članice bodo sodelovale tudi pri zagotavljanju razpoložljivosti podatkov za spremljanje napredka pri doseganju ciljev zakona Net-Zero Industry Act. Platforma Net-Zero Europe bo podpirala naložbe z ugotavljanjem finančnih potreb, ozkih grl in najboljših praks za projekte po vsem svetu. EU. Spodbujala bo tudi stike v evropskih sektorjih z ničelno neto vrednostjo, pri čemer bo zlasti uporabljala obstoječa industrijska zavezništva.

Za nadaljnjo podporo uvajanju obnovljivega vodika v EU in uvozu od mednarodnih partnerjev Komisija danes predstavlja tudi svoje zamisli o zasnovi in ​​funkcijah Evropska vodikova banka. To pošilja jasen signal, da je Evropa kraj za proizvodnjo vodika.

oglas

Kot je napovedano v Industrijski načrt Green Deal, bodo jeseni 2023 v okviru Sklada za inovacije stekle prve pilotne dražbe za proizvodnjo vodika iz obnovljivih virov. Izbranim projektom bo dodeljena subvencija v obliki fiksne premije na kg proizvedenega vodika za največ 10 let delovanja. To bo povečalo donosnost projektov in znižalo skupne kapitalske stroške. Dražbena platforma EU lahko ponudi tudi »dražbe kot storitev« za države članice, kar bo prav tako olajšalo proizvodnjo vodika v Evropi. Komisija nadalje raziskuje, kako oblikovati mednarodno razsežnost Evropske banke vodika, da bi spodbudila uvoz vodika iz obnovljivih virov. Pred koncem leta naj bi zaživeli vsi elementi Banke vodika.

Naslednji koraki

O predlagani uredbi morata zdaj razpravljati in potrditi Evropski parlament in Svet Evropske unije, preden bo sprejeta in začne veljati.

Ozadje

O Evropska zelena ponudba, ki ga je Komisija predstavila 11. decembra 2019, določa cilj, da bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. Zaveza EU k podnebni nevtralnosti in vmesni cilj zmanjšanja neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030, relativna do ravni iz leta 1990, so postali pravno zavezujoči Evropsko podnebno pravo.

Zakonodajni paket, ki ga je treba uresničiti Evropska zelena ponudba zagotavlja načrt, s katerim bo evropsko gospodarstvo trdno na poti k uresničitvi podnebnih ambicij REPowerEU načrt pospešitev odmika od uvoženih ruskih fosilnih goriv. Poleg Krožno gospodarstvo akcijski načrt, to določa okvir za preoblikovanje industrije EU za ničelno dobo neto.

Industrijski načrt zelenega dogovora je bil predstavljen 1. februarja, da bi spodbudil industrijo z ničelno porabo in zagotovil pravočasno uresničitev ciljev evropskega zelenega dogovora. Načrt določa, kako bo EU izostrila svojo konkurenčno prednost z naložbami v čisto tehnologijo in še naprej vodila na poti k podnebni nevtralnosti. Odgovarja na povabilo Evropskega sveta, naj Komisija pripravi predloge za uporabo vseh ustreznih nacionalnih orodij in orodij EU ter izboljšanje okvirnih pogojev za naložbe, da bi ohranili odpornost in konkurenčnost EU. Cilj prvega stebra načrta je ustvariti predvidljivo in poenostavljeno zakonodajno okolje za industrije z ničelnim neto. V ta namen Komisija poleg zakona o industriji Net-Zero predstavlja a Evropski zakon o kritičnih surovinah, da bi zagotovili trajnostno in konkurenčno vrednostno verigo kritičnih surovin v Evropi, in je predlagal reformo zasnove trga z električno energijo, ki bo potrošnikom omogočila, da izkoristijo nizke proizvodne stroške obnovljivih virov.

Več informacij

Vprašanja in odgovori

Informativni list o zakonu o industriji Net-Zero

Informativni list o Evropski banki vodika

Zakon o neto ničelni industriji

Industrijski načrt Green Deal za Net-Zero Age

Industrijski načrt Green Deal sporočilo za javnost

Evropski zeleni dogovor

Evropski zakon o kritičnih surovinah

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi