Povežite se z nami

Sprememba podnebja

Parlament je sprejel nov cilj glede ponorov ogljika, ki povečuje podnebne ambicije EU do leta 2030 

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Nova zakonodaja zvišuje cilj ponorov ogljika v EU za sektor rabe zemljišč in gozdarstva, kar naj bi leta 2030 zmanjšalo toplogredne pline v EU za do 57 % v primerjavi z letom 1990, Plenarno zasedanje, ENVI.

Parlament je s 479 glasovi za, 97 proti in 43 vzdržanimi glasovi sprejel revizijo uredbe o rabi zemljišč, spremembah rabe zemljišč in gozdarskem sektorju (LULUCF), ki si prizadeva izboljšati naravne ponore ogljika, da bi EU postala prva podnebno nevtralna celina do leta 2050 in izboljšati biotsko raznovrstnost v skladu z Evropska zelena ponudba.

Tako EU kot nacionalni cilji za povečanje ponorov ogljika do leta 2030

Cilj EU do leta 2030 za neto odvzem toplogrednih plinov (TGP) v sektorju zemljišč, sprememb rabe zemljišč in gozdarstvu bo določen na 310 milijonov ton ekvivalenta CO2, kar je približno 15 % več kot danes. Ta novi cilj EU bi moral emisije toplogrednih plinov v EU leta 2030 dodatno zmanjšati s 55 % na približno 57 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.

Imele ga bodo vse države članice EU nacionalno zavezujoče cilje do leta 2030 za odvzeme in emisije iz LULUCF na podlagi nedavnih ravni odvzemov in možnosti za nadaljnje odvzeme. Sedanja pravila bodo veljala do leta 2025, v skladu s katerimi bodo morale države EU zagotoviti, da emisije v sektorju LULUCF ne bodo presegle količine, ki je bila odstranjena. Od leta 2026 bodo imele države EU namesto zavezujočih letnih ciljev štiriletni proračun za obdobje 2026–2029.

Upravljanje, prilagodljivost in spremljanje

Države članice lahko kupijo ali prodajo dobropise za odstranitev med LULUCF in Uredba o delitvi napora da dosežejo svoje cilje. Mehanizem bo tudi zagotovil, da države članice prejmejo odškodnino, če pride do naravnih nesreč, kot so gozdni požari.

oglas

Spremljanje, poročanje in preverjanje emisij in odvzemov se bodo izboljšali, vključno z uporabo več geografskih podatkov in daljinskega zaznavanja, tako da bo mogoče natančneje spremljati napredek držav EU pri doseganju njihovih ciljev.

Države EU bodo morale sprejeti korektivne ukrepe, če napredek pri doseganju cilja ne bo zadosten. Za neizpolnjevanje bo predvidena tudi kazen: 108 % toplogrednih plinov nad njihovim proračunom za toplogredne pline za obdobje 2026–2029 bo dodanih njihovemu cilju za leto 2030. Da bi zagotovila izpolnitev cilja EU, bo Komisija predložila poročilo o napredku najpozneje šest mesecev po prvem globalnem pregledu stanja, dogovorjenem v okviru Sporazum Paris. Po potrebi Komisija spremlja zakonodajne predloge.

Vrednost

Po glasovanju poročevalec Ville Niinistö (Zeleni/EFA, FI) je dejal: „Ponori EU se v zadnjem desetletju zmanjšujejo. Ta zakon bo zagotovil, da bo zemljiški sektor opravil svojo vlogo pri reševanju podnebne krize, saj imamo zdaj bolj ambiciozen cilj in zaščitne ukrepe, kot so boljši podatki in strožje zahteve glede poročanja, večja preglednost in pregled do leta 2025. Prvič , ta zakonodaja obravnava biotsko raznovrstnost in podnebno krizo skupaj, države članice pa bodo morale upoštevati tudi načelo, da ne povzročimo večje škode.«

Naslednji koraki

Besedilo mora še uradno potrditi Svet. Nato bo objavljen v Uradnem listu EU in bo začel veljati 20 dni pozneje.

Ozadje

Revizija pravil LULUCF je del 'Primerno za 55 v paketu 2030', ki je načrt EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 v skladu z evropski podnebni zakon.

Več informacij 

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi