Povežite se z nami

Sprememba podnebja

Zmanjšanje emisij fluoriranih plinov za napredek v boju EU proti podnebnim spremembam 

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Parlamentarni odbor za okolje se strinja z ambicioznim zmanjšanjem emisij fluoriranih toplogrednih plinov, da bi dodatno prispevali k cilju podnebne nevtralnosti EU.

Člani Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI) so sprejeli stališče o revizija zakonodajnega okvira EU o emisijah fluoriranih plinov (F-plinov) s 64 glasovi za, osmimi proti in sedmimi vzdržanimi.

Hitreje se pomaknite k alternativnim rešitvam

Da bi pospešili inovacije in razvoj podnebju prijaznejših rešitev ter zagotovili varnost za potrošnike in vlagatelje, poslanci želijo okrepiti nove zahteve, ki jih je predlagala Komisija in ki prepovedujejo dajanje izdelkov, ki vsebujejo F-pline, na enotni trg (Priloga IV). Besedilo dodaja tudi prepovedi uporabe F-plinov za sektorje, kjer je tehnološko in ekonomsko izvedljivo prehod na alternative, ki ne uporabljajo F-plinov, kot so hlajenje, klimatizacija, toplotne črpalke in električne stikalne naprave.

Pospešiti prehod na podnebno nevtralnost

Poročilo uvaja bolj strmo usmeritev od leta 2039 naprej za postopno opuščanje fluoriranih ogljikovodikov (HFC), danih na trg EU, s ciljem doseči ničelni cilj HFC do leta 2050 (Priloga VII). Postopna opustitev proizvodnje in porabe HFC v EU bi ta posodobljena pravila uskladila z Cilj podnebne nevtralnosti EU do leta 2050.

Po mnenju evropskih poslancev bi morala Komisija pozorno spremljati razvoj trga v ključnih sektorjih, kot so toplotne črpalke in polprevodniki. Pri toplotnih črpalkah mora Komisija zagotoviti, da postopno opuščanje HFC ne bo ogrozilo RePowerEU cilje uvajanja toplotnih črpalk, saj si mora industrija prizadevati za zamenjavo HFC z naravnimi alternativami.

oglas

Okrepiti izvrševanje za preprečevanje nezakonite trgovine

Evropski poslanci predlagajo več ukrepov proti nezakoniti trgovini s temi plini, tako da predlagajo minimalne upravne kazni za neupoštevanje. Prav tako želijo, da carinski organi zasežejo in zasežejo F-pline, uvožene ali izvožene v nasprotju s pravili, v skladu z direktiva o okoljskem kriminalu.

Poročevalec Bas Eickhout (Greens/EFA, NL) je dejal: "F-plini niso dobro znani, vendar imajo velike posledice za naše podnebje, saj so zelo močni toplogredni plini. V večini primerov so naravne alternative takoj na voljo. Zato smo glasovali za ambiciozno stališče o popolni opustitvi F-plinov do leta 2050 in v večini sektorjev že do konca tega desetletja. Trgu zagotavljamo jasnost in signal za vlaganje v alternative. Mnoga evropska podjetja so že v ospredju tega razvoja in bodo imela od tega koristi zaradi svojega tržnega položaja in izvoznih priložnosti.«

Naslednji koraki

Poročilo naj bi bilo sprejeto na plenarnem zasedanju 29. in 30. marca 2023 in bo predstavljalo pogajalsko stališče Parlamenta z vladami EU o končni obliki zakonodaje.

Ozadje

Fluorirani toplogredni plini, ki vključujejo fluoroogljikovodike (HFC), perfluoroogljikovodike (PFC), žveplov heksafluorid in dušikov trifluorid, so toplogredni plini, ki jih povzroči človek (GHG) in imajo velik potencial globalnega segrevanja. Uporabljajo se v običajnih napravah, kot so hladilniki, klimatske naprave, toplotne črpalke, protipožarna zaščita, pene in aerosoli. Pokriva jih Sporazum Paris skupaj s CO2, metanom in dušikovim oksidom predstavljajo približno 2,5 % emisij toplogrednih plinov v EU.

Prispevati je treba k dodatnemu zmanjšanju emisij F-plinov Podnebni cilji EU in upoštevajte Kigalijski amandma k Montrealski protokol o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.

Več informacij 

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi