Povežite se z nami

okolje

Okoljska politika EU do leta 2030: sistemska sprememba

DELITI:

objavljeno

on

Kakšni so cilji novega okoljskega akcijskega načrta EU do leta 2030 in kaj je treba storiti, da jih dosežemo, Društvo?

Medtem ko se Evropa skupaj s preostalim svetom sooča z gospodarskimi in družbenimi vplivi podnebnih sprememb, degradacije ekosistema in prekomerne porabe naravnih virov, bodo poslanci glasovali o okoljskem akcijskem programu EU 2030, katerega cilj je obravnavati nekatera vprašanja.

Pozanimajte se o odzivih EU na podnebne spremembe.

K podnebno nevtralni EU

Novembra 2019, Parlament je sprejel resolucijo, s katero je razglasil podnebno izredne razmere in pozval Evropsko komisijo, naj zagotovi, da bodo prihodnji zakonodajni in proračunski predlogi usklajeni s cilji Pariškega podnebnega sporazuma.

Prvi okoljski akcijski program EU leta 1973 je bil namenjen zmanjšanju onesnaževanja, izboljšanju naravnega in urbanega okolja ter spodbujanju zavedanja o ekoloških problemih. Osmi okoljski akcijski program, o katerem bodo poslanci razpravljali na julijskem plenarnem zasedanju, bo osredotočen na pospeševanje prehod na podnebno nevtralnost, Da čiste in učinkovite energije in krožno gospodarstvo.

Trajnostno gospodarstvo je ključnega pomena

oglas

V svojem Poročilo o stanju okoljaje Evropska agencija za okolje said da so gospodarske dejavnosti in življenjski slog najpomembnejši okoljski izzivi v Evropi.

Po mnenju parlamentarnega odbora za okolje bi morala EU premik k trajnostnemu gospodarstvu blaginje s Trajnostni razvojni cilji kot temelj. Ekonomija dobrega počutja je tista, pri kateri javni interes določa ekonomijo in ne obratno.

Prednostne naloge v predlogu akcijskega načrta vključujejo:

  • Okoljsko škodo je treba obravnavati kot prednostno nalogo, jo odpraviti pri viru in škodo, ki jo plača onesnaževalec.
  • Vmesna ocena Komisije marca 2024.
  • Podatkovne tehnologije je treba uporabljati v podporo okoljski politiki, ki zagotavlja preglednost in javno dostopnost podatkov.
  • Postopna opustitev vseh neposrednih in posrednih subvencij za fosilna goriva do leta 2025 in subvencij, ki financirajo okolju škodljive dejavnosti, bo postopno opuščena do leta 2027.
Preglednost in spremljanje 

Novi okoljski akcijski program, ki bo podpiral evropski zeleni dogovor, bo vključeval nov mehanizem spremljanja. Komisija naj bi do 31. decembra 2021 pripravila kazalnike za spremljanje in spremljanje napredka.

Preberi več

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi