RSSElektrika medsebojna

Smeri #EUElectricityMarket pravila v korist potrošnikom in okolju

Smeri #EUElectricityMarket pravila v korist potrošnikom in okolju

| December 21, 2018

Pogajalci v Parlamentu in Svetu so se strinjali, da bodo napredovali v smeri pravega evropskega trga z električno energijo. Evropski parlament in države članice EU so se začasno dogovorili o oblikovanju resničnega trga z električno energijo v EU za boljšo integracijo obnovljivih virov energije. Reforma pravil EU o električnem trgu je bila neformalno dogovorjena za reševanje ovir za čezmejno trgovanje [...]

Nadaljuj branje

#StateAid - Komisija odobrila znižanje dodatkov za obnovljivo električno energijo in soproizvodnjo za energetsko intenzivne družbe v Grčiji

#StateAid - Komisija odobrila znižanje dodatkov za obnovljivo električno energijo in soproizvodnjo za energetsko intenzivne družbe v Grčiji

| December 20, 2018

Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila znižanja energetsko intenzivnih družb za doplačilo za financiranje podpore za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovito soproizvodnjo v Grčiji. Grčija podpira obnovljivo električno energijo in visoko učinkovito soproizvodnjo električne energije in toplote. Ta podpora se financira z dodatno dajatvijo za končne porabnike električne energije [...]

Nadaljuj branje

Sprejet je bil dogovor o novih ukrepih EU za preprečevanje #ElectricityBlackouts

Sprejet je bil dogovor o novih ukrepih EU za preprečevanje #ElectricityBlackouts

| November 27, 2018

Državljani EU bodo bolje zaščiteni pred nenadnimi pomanjkanjem oskrbe z električno energijo na podlagi začasnega dogovora med poslanci Evropskega parlamenta in državami članicami. Po sklenitvi dogovora je poročevalec Flavio Zanonato (S & D, IT) dejal: "Ta sporazum zagotavlja, da če električna kriza vpliva na državo članico, se bo takoj rešila v sodelovanju s sosednjimi državami in [...]

Nadaljuj branje

#JunckerPlan podpira #Nordlink povezovalnik z € 100 milijonov #EIB naložb

#JunckerPlan podpira #Nordlink povezovalnik z € 100 milijonov #EIB naložb

| Avgust 16, 2018

Evropska investicijska banka (EIB) je s podjetjem TenneT, vodilnim evropskim operaterjem prenosnega sistema električne energije, podpisala sporazum o financiranju v višini 100 milijonov EUR za podporo izgradnji elektroenergetskega povezovalnega omrežja med Norveško in Nemčijo. Transakcijo podpira Evropski sklad za strateške naložbe Juncker Plana (EFSI). Povezovalni vodnik bo obsegal 624 kilometre, ki povezuje Norveško in [...]

Nadaljuj branje

Državna pomoč: Komisija odobri večino zmanjšanj za električno energijo, dodeljeno podjetjem, ki intenzivirajo električno energijo v Franciji, v 2003-15, in prosi Francijo, naj povrne del znižanj

Državna pomoč: Komisija odobri večino zmanjšanj za električno energijo, dodeljeno podjetjem, ki intenzivirajo električno energijo v Franciji, v 2003-15, in prosi Francijo, naj povrne del znižanj

| Avgust 2, 2018

Evropska komisija je odobrila večino zmanjšanja prispevka za električno energijo, dodeljeno elektromotornim podjetjem v Franciji v 2003-15. Ti ukrepi so pripomogli k doseganju ciljev EU glede podnebja in energije, ne da bi neupravičeno izkrivljali konkurenco na enotnem trgu. Vendar pa je od Francije zahtevala, da povrne del teh znižanj (ocenjen na manj [...]

Nadaljuj branje

Kako civilna družba gleda #StateOfTheEnergyUnion

Kako civilna družba gleda #StateOfTheEnergyUnion

| April 23, 2018

Pobuda Energy Union, ki se je začela pred tremi leti in ima široko paleto političnih ukrepov, je pritegnila veliko pozornosti javnosti. Medtem ko je nekatere spodbudilo, da govorijo o peti svobodi Evrope in panaceji proti evroskepticizmu, so se drugi čutili primorani določiti tehnične in pravne podrobnosti mreže […]

Nadaljuj branje

Pametnejši in več #EnergijaDovoljne stavbe v EU po 2050

Pametnejši in več #EnergijaDovoljne stavbe v EU po 2050

| April 23, 2018

Evropski poslanci so postavili cilje skoraj ničenergetskih stavb v EU z 2050om, potem ko je decembra letos 2017 Evropski parlament in Svet podprl celoten Evropski parlament. Posodobljena zakonodaja, ki jo je glasovala z 546 za, 35 proti in 96 vzdržani, od držav članic zahteva, da razvijejo nacionalne dolgoročne strategije za podporo stroškovno varčne prenove javnosti in [...]

Nadaljuj branje