Povežite se z nami

Energija

Ponovno definiranje obnovljivega vodika

DELITI:

objavljeno

on

Obnovljivi vodik bo imel ključno vlogo na poti Evrope do podnebne nevtralnosti, vendar pa ta sektor, ki ima tako velik potencial, potrebuje pragmatizem, da zagotovi svojo razširljivost in konkurenčnost.

EU je na neki točki vodila razvoj vodika od začetka, vendar so druge celine od takrat dohitele in že sprejele zakonodajo za spodbujanje in zaščito svoje proizvodnje.

Ameriški zakon o zmanjševanju inflacije je na primer začel veljati avgusta in uvedel davčne olajšave, ki veljajo za tako velikodušne, da delnice vodikovih podjetij so se podražile za vsaj 75 % po objavi.

Zakon rezervira najvišje znižanje davkov za vodik z resnično ničelnimi emisijami – usmerjanje javnih sredstev v zelene rešitve na podlagi »tehnološko nevtralne«.  

Zakon o zmanjševanju inflacije s spodbudo v višini 3 $/kg za vodik brez ogljika naredi zeleni vodik cenejši od sivega in bo spodbudil razmah stroškovno najučinkovitejših oblik obnovljivega vodika. To tudi pomeni, da bi lahko bili stroški uvoženega zelenega vodika v Evropo nižji, kot jih lahko doseže kateri koli evropski proizvajalec.

V Evropi so spodbude za goriva na osnovi vodika v skladu z direktivo EU o obnovljivi energiji (RED) rezervirane samo za tako imenovana obnovljiva goriva nebiološkega izvora ali RFNBO. Ti so izdelani iz nizkoogljične električne energije s postopkom elektrolize. Medtem ko RFNBO veliko obljubljajo, ni razloga, da bi verjeli, da bodo edina ali celo najbolj trajnostna rešitev za zagotavljanje vodika brez ogljika po vsej EU.

Trdilo se je, da bi bilo dobro, če bi Evropska komisija razumela in priznala ogromen potencial naprednega obnovljivega vodika, pridobljenega iz trajnostnih odpadnih surovin, in razširila vire vodika, ki lahko konkurirajo pod zelenim dežnikom, ne le RFNBO. 

oglas

Obnovljivi vodik je mogoče proizvesti iz številnih zelenih virov, vključno z vetrom, soncem, jedrsko energijo, vodo, plimovanjem, geotermalno energijo in biomaso. Med njimi je morda najbolj sporna biomasa. 

Številni okoljski aktivisti imajo popoln odpor do uporabe dreves za pridobivanje energije, ki po njihovem mnenju spodbuja krčenje gozdov, namesto tega predlagajo, da se kmetijska zemljišča namenijo hrani in ne proizvodnji goriva.

Vendar pa to, kot so trdili, ni popolna slika: vedno bolj vidimo ogromen potencial naprednega vodika na osnovi biometana iz ultra trajnostnih surovin, kot so slama in drugi ostanki kmetijskih odpadkov. 

Ko je proizvodnja povezana z zajemanjem in shranjevanjem ogljika, skupaj zagotavljata trajnostni profil, ki je boljši od profila RFNBOS, tudi neto ogljično negativen. Poleg tega proizvajajo velike količine trajnostnega vodika brez emisij, ki bo pomagal doseči splošne cilje EU za vodik in zagotovil, da se cilj »Repower EU« za proizvodnjo 35 milijard kubičnih metrov biometana izvaja na najbolj trajnosten in ogljično učinkovit način.

Kot del direktiva o obnovljivi energiji (RED), bi morala Evropska komisija, kot je bilo rečeno, na novo opredeliti izraz "obnovljivi vodik" z delegiranim aktom Komisije in obravnavati, ali bodo katere koli oblike obnovljivega vodika, ki niso RFNBO, deležne enake obravnave kot RFNBO. 

Trenutni okvir daje veliko prednost skupnosti RFNBO, ki je po letih obsežnih naložb in subvencij domnevno izkrivila trg.

Vir iz energetskega sektorja je dejal: »EU skuša zaščititi drag sektor, ki ne bo dosegel želenih ciljev bloka. To preprečuje odprt trg za hitro spreminjajoče se nove napredne tehnologije obnovljivih virov.«

RFNBO imajo dodatno težavo, in to je koncept dodatnosti. Klavzula o „dodatnosti“ RED od operaterjev zahteva, da zagotovijo urno korelacijo med proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in proizvodnjo vodika z elektrolizo, da zagotovijo stabilno uporabo električnega omrežja. Zaradi občasne narave vetrne in fotonapetostne električne energije je RFNBO, ki so izdelani iz obnovljive električne energije, mogoče izdelati samo ob določenih urah (to je, ko piha veter), njihova zmogljivost pa mora biti usklajena z razpoložljivo obnovljivo energijo, da se izognemo preobremenjenost omrežja.

Insajderski viri pravijo, da bo Komisija morda opustila to klavzulo o „dodatnosti“ v korist mesečnega cilja, ki bi omogočil, da so »RFNBO« delno izdelani iz električne energije na osnovi fosilnih goriv.

Po številnih zamudah je ta delegirani akt Komisije zdaj neizbežen. Trenutno imajo samo RFNBO posebne pristojnosti, vendar je obnovljivi vodik opredeljen širše kot vodik, proizveden z elektrolizo vode (v elektrolizerju, ki ga poganja elektrika iz obnovljivih virov) ali z reformiranjem bioplina ali biokemično pretvorbo biomase, če je v skladu s trajnostnimi merili iz člena 29 Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta. 

Komisija ima pred seboj kritično izbiro, ali naj uveljavi sorazmerno ozek pogled na prihodnost vodika v Evropi ali dovoli širokemu naboru obnovljivih in trajnostnih virov vodika, da tekmujejo za zagotavljanje stroškovno učinkovitega vodika brez emisij.

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi