Povežite se z nami

Elektrika medsebojna

Komisija odobri grške ukrepe za povečanje dostopa do električne energije za konkurente PPC

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Evropska komisija je v skladu s protimonopolnimi pravili EU sprejela pravno zavezujoče ukrepe, ki jih je predlagala Grčija, da bi konkurenti družbe Public Power Corporation (PPC), grške države v lasti električne energije, dolgoročno kupovali več električne energije. Grčija je predložila te ukrepe za odpravo izkrivljanja, ki ga je povzročil izključni dostop družbe PPC do proizvodnje na lignit, za kar sta Komisija in sodišča Unije ugotovila, da ustvarja neenake možnosti na grških trgih z električno energijo. Predlagana sredstva bodo prenehala veljati, ko bodo obstoječe tovarne lignita prenehale komercialno obratovati (kar se trenutno pričakuje do leta 2023) ali najpozneje do 31. decembra 2024.

V svojem sklep iz marca 2008je Komisija ugotovila, da je Grčija kršila pravila konkurence, saj je PPC podelila privilegirane pravice dostopa do lignita. Komisija je Grčijo pozvala, naj predlaga ukrepe za odpravo protikonkurenčnih učinkov te kršitve. Zaradi pritožb na Splošnem sodišču in Sodišču Evropskih skupnosti ter težav pri izvajanju prejšnje vložitve pravnih sredstev takšni popravni ukrepi doslej niso bili izvedeni. Grčija je 1. septembra 2021 predložila spremenjeno različico pravnih sredstev.

Komisija je sklenila, da predlagani ukrepi v celoti obravnavajo kršitve, ki jih je Komisija opredelila v svojem sklepu iz leta 2008, v luči grškega načrta za razgradnjo vse obstoječe proizvodnje lignita do leta 2023 v skladu z okoljskimi cilji Grčije in EU. Izvršna podpredsednica Margrethe Vestager, zadolžena za konkurenčno politiko, je dejala: »Odločitev in ukrepi, ki jih predlaga Grčija, bodo konkurentom PPC omogočili boljše varovanje pred nestanovitnostjo cen, kar je za njih bistven element pri konkurenci na trgu maloprodaje električne energije in potrošnikom ponujajo stabilne cene. Ukrepi delujejo z roko v roki z grškim načrtom za razgradnjo visoko onesnažujočih elektrarn na lignit z odvračanjem od uporabe teh elektrarn, kar je popolnoma v skladu z evropskim zelenim dogovorom in podnebnimi cilji EU.

oglas

Na voljo je polno sporočilo za javnost na spletu.

oglas

Elektrika medsebojna

Komisija odobrila 30.5 milijarde EUR francoske sheme za podporo proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije

objavljeno

on

Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila francoski program pomoči za podporo proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov. Ukrep bo Franciji pomagal doseči cilje glede obnovljive energije brez nepotrebnega izkrivljanja konkurence in prispeval k evropskemu cilju doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Izvršna podpredsednica Margrethe Vestager, zadolžena za konkurenčno politiko, je dejala: „Ta ukrep pomoči bo spodbudil razvoj ključnih obnovljivih virov energije in podprl prehod na okoljsko trajnostno oskrbo z energijo v skladu s cilji Zelenega dogovora EU. Izbira upravičencev s postopkom konkurenčnih ponudb bo zagotovila najboljšo vrednost za denar davkoplačevalcev, hkrati pa ohranila konkurenco na francoskem energetskem trgu. 

Francoska shema

oglas

Francija je Komisijo obvestila o svoji nameri, da uvede novo shemo za podporo električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, in sicer obalnim operaterjem sončnih, vetrnih in hidroelektrarn na kopnem. Shema podeljuje podporo tem operaterjem, dodeljenih na podlagi konkurenčnih razpisov. Ukrep vključuje zlasti sedem vrst ponudb za skupno 34 GW novih obnovljivih virov energije, ki bodo organizirane med letoma 2021 in 2026: (i) sončna energija na tleh, (ii) sončna energija na stavbah, (iii) vetrna moč na kopnem, (iv) hidroelektrarne, (v) inovativna sončna energija, (vi) lastna poraba in (vii) tehnološko nevtralna ponudba. Podpora je v obliki premije poleg tržne cene električne energije. Začasni skupni proračun ukrepa je približno 30.5 milijarde EUR. Shema je odprta do leta 2026, pomoč pa se lahko izplačuje največ 20 let po priključitvi nove instalacije obnovljivih virov na omrežje.

Ocena Komisije

Komisija je ukrep ocenila v skladu s pravili EU o državni pomoči, zlasti v Smernice 2014 o državni pomoči za varstvo okolja in energije.

oglas

Komisija je ugotovila, da je pomoč potrebna za nadaljnji razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih virov za doseganje okoljskih ciljev Francije. Ima tudi spodbujevalni učinek, saj projekti sicer ne bi potekali brez javne podpore. Poleg tega je pomoč sorazmerna in omejena na najmanjši možni minimum, saj bo raven pomoči določena na podlagi konkurenčnih razpisov. Poleg tega je Komisija ugotovila, da pozitivni učinki ukrepa, zlasti pozitivni vplivi na okolje, odtehtajo morebitne negativne učinke v smislu izkrivljanja konkurence. Nazadnje se je tudi Francija zavezala, da bo izvedla an naknadna objava vrednotenje za oceno značilnosti in izvajanja sheme obnovljivih virov energije.

Na tej podlagi je Komisija sklenila, da je francoska shema v skladu s pravili EU o državni pomoči, saj bo olajšala razvoj proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov iz različnih tehnologij v Franciji in zmanjšala emisije toplogrednih plinov v skladu z Evropska zelena ponudba in brez nepotrebnega izkrivljanja konkurence.

Ozadje

Komisija 2014 Smernice o državni pomoči za varstvo okolja in energijo državam članicam omogočiti, da pod določenimi pogoji podpirajo proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Namen teh pravil je državam članicam pomagati pri doseganju ambicioznih energetskih in podnebnih ciljev EU po najmanj možnih stroških za davkoplačevalce in brez nepotrebnega izkrivljanja konkurence na enotnem trgu.

O Direktiva o obnovljivih virih energije leta 2018 je za celotno EU določil zavezujoč cilj obnovljivih virov energije v višini 32% do leta 2030. Z Evropsko sporočilo o zelenem dogovoru v letu 2019 je Komisija okrepila svoje podnebne ambicije in si zastavila cilj, da do leta 2050 ne bo neto emisij toplogrednih plinov. Evropsko podnebno pravo, ki potrjuje cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050 in uvaja vmesni cilj zmanjšanja čistih emisij toplogrednih plinov za najmanj 55% do leta 2030, postavlja temelje za "primerna za leto 55' zakonodajnih predlogov, ki jih je Komisija sprejela 14. julija 2021. Med temi predlogi je Komisija predstavila spremembo direktive o obnovljivih virih energije, ki določa povečan cilj za proizvodnjo 40% energije EU iz obnovljivih virov do leta 2030.

Nezaupna različica odločitve bo na voljo pod številko primera SA.50272 je v register državne pomoči o Komisiji Tekmovanje spletnega mesta, ko so odpravljene kakršne koli težave z zaupnostjo. Nove objave odločb o državni pomoči na internetu in v Uradnem listu so navedene v Tekmovalne tedenske e-novice.

Nadaljuj branje

Elektrika medsebojna

Razvoj OVE ali povišanja cen električne energije

objavljeno

on

Med letoma 2021 in 2030 se bodo stroški proizvodnje energije povečali za 61%, če bo Poljska dejansko sledila scenariju vladne energetske politike Poljske do leta 2040 (PEP2040). Alternativni scenarij, ki ga je razvil Instrat, bi lahko zmanjšal stroške za 31-50 odstotkov v primerjavi z PEP2040. Povečanje ambicij za razvoj OVE na Poljskem je v interesu vsakega gospodinjstva in podjetja. V nasprotnem primeru bo prišlo do drastičnega povišanja cen električne energije, pravi Adrianna Wrona, soavtorica poročila.

Decembra 2020 so se države članice EU dogovorile, da bodo povečale nacionalne cilje glede deleža OVE v gospodarstvu in jih uskladile s posodobljenim ciljem zmanjšanja emisij za 55 odstotkov do leta 2030 (v primerjavi z letom 1990). Zdi se, da se je Poljska pred pogajanji "Primerno za 55" podala na pot trčenja, tako da je v PEP2040 predlagala cilj OVE - skoraj polovico pričakovanega povprečja EU.

Novo modeliranje fundacije Instrat kaže, da lahko dosežemo zmogljivost vetra na kopnem 44 GW, zmogljivost vetra na morju 31 GW, pri strešnih in pritrjenih PV pa približno 79 GW, ob upoštevanju strogih meril za lokacijo in hitrost razvoja novih rastlin. Danes objavljeno poročilo dokazuje, da je mogoče leta 70 doseči več kot 2030-odstotni delež OVE v proizvodnji električne energije, PEP2040 pa nerealistično 32-odstotno.

oglas

Ob predpostavki izvajanja razvojnega scenarija OVE, ki ga je predlagal Instrat, bi Poljska dosegla 65-odstotno zmanjšanje emisij CO2 v elektroenergetskem sektorju leta 2030 v primerjavi z letom 2015 - Potencial OVE v naši državi zadostuje za doseganje podnebnih ciljev EU 2030 in skoraj do leta 2040 popolnoma razogljičili mešanico električne energije. Na žalost je to tisto, kar vidimo - v obliki zaviranja razvoja vetrne energije na kopnem, destabilizacije zakona, nenadnih sprememb v podpornih mehanizmih. Nacionalni cilj OVE bi bilo treba znatno povečati in nacionalna zakonodaja mora podpirati njegov dosežek - komentira Paweł Czyżak, soavtor analize.

Struktura moči, ki jo predlaga Instrat, omogoča uravnoteženje elektroenergetskega sistema med letno največjo obremenitvijo brez proizvodnje vetra in sonca in čezmejnih povezav. Vendar je v scenariju PEP2040 to mogoče le s pravočasnim izvajanjem jedrsko-energetskega programa, ki se že znatno zamuja. - Zaporedje zaustavitev in okvar domačih elektrarn kažejo, da stabilnost oskrbe z električno energijo na Poljskem kmalu morda ne bo več zagotovilo. Da bi zagotovili nacionalno energetsko varnost, moramo staviti na tehnologije, ki jih je mogoče takoj zgraditi - npr. Vetrnice, fotovoltaične instalacije, baterije - našteva Paweł Czyżak.

Zanikanje vloge OVE pri proizvodnji električne energije ne poraja samo dvoma o energetski varnosti, temveč bo ogrozilo konkurenčnost poljskega gospodarstva in postalo odvisno od uvoza energije. Kaj je torej treba storiti? - Med drugim je treba odblokirati razvoj vetrnih elektrarn na kopnem, pravočasno izvesti vetrne elektrarne na morju, prestaviti spremembe v sistem poravnave prosumerja, ustvariti sistem spodbud za razvoj shranjevanja energije, sprejeti vodikovo strategijo , povečati financiranje modernizacije omrežja in predvsem razglasiti ambiciozen cilj OVE po resolucijah EU - zaključuje Adrianna Wrona.

oglas

Kontakt:

Nadaljuj branje

Elektrika medsebojna

Komisija odobri 400 milijonov EUR danske sheme pomoči za podporo proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije

objavljeno

on

Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila danski program pomoči za podporo proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov. Ukrep bo Danski pomagal doseči cilje obnovljive energije brez nepotrebnega izkrivljanja konkurence in prispeval k evropskemu cilju doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050. Danska je Komisijo obvestila o svoji nameri, da bo uvedla nov sistem za podporo električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, in sicer vetrne turbine na kopnem, vetrne turbine na morju, valovne elektrarne, hidroelektrarne in sončne PV.

Pomoč bo dodeljena po konkurenčnem razpisnem postopku, ki bo organiziran v letih 2021–2024 in bo v obliki dvosmerne premije za razliko. Skupni največji ukrep ukrepa je približno 400 milijonov EUR (3 milijarde DKK) . Shema je odprta do leta 2024, pomoč pa se lahko izplačuje največ 20 let po priključitvi električne energije iz obnovljivih virov na omrežje. Komisija je ukrep ocenila v skladu s pravili EU o državni pomoči, zlasti Smernice 2014 o državni pomoči za varstvo okolja in energije.

Na tej podlagi je Komisija ugotovila, da je danski sistem v skladu s pravili EU o državni pomoči, saj bo olajšal razvoj proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov iz različnih tehnologij na Danskem in zmanjšal emisije toplogrednih plinov, v skladu s Evropska zelena ponudba in brez nepotrebnega izkrivljanja konkurence.

oglas

Izvršna podpredsednica Margrethe Vestager, odgovorna za politiko konkurence (sliki), je dejal: „Ta danski sistem bo prispeval k znatnemu zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, s čimer bo podprl cilje zelenega dogovora. Zagotovil bo pomembno podporo širokemu spektru tehnologij za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov v skladu s pravili EU. Široka merila za upravičenost in izbira upravičencev s konkurenčnim postopkom zbiranja ponudb bodo zagotovili najboljšo vrednost za denar davkoplačevalcev in zmanjšali možno izkrivljanje konkurence. "

oglas
Nadaljuj branje
oglas
oglas
oglas

Trendi