#EnergyCharterTreaty - Komisija zahteva pooblastilo za pogajanja o posodobitvi določb o naložbah

| Lahko 16, 2019

Komisija je sprejela osnutek pooblastila za sodelovanje Evropske unije v pogajanjih za posodobitev Pogodbe o energetski listini, večstranskega sporazuma o trgovini in naložbah, ki se uporablja za energetski sektor, katerega del je EU.

Cilj teh pogajanj je revidirati določbe Pogodbe na način, ki bo odražal reformiran pristop EU do zaščite naložb in dosegel večjo pravno varnost in jasnost pravil, ki se uporabljajo za zaščito tujih naložb. Komisija med drugim priporoča vključitev izrecne določbe o pravici držav do urejanja, zaprt seznam omejenih primerov, ki predstavljajo kršitev poštene in pravične obravnave, jasneje opredeljena pravila o razlastitvi in ​​močnejše določbe o trajnostnem razvoju, podnebju sprememb in čiste energije.

Kot del svoje zavezanosti k preglednosti Komisija objavlja svoj osnutek predloga, istočasno pa ga predloži državam članicam EU v sprejetje.

Za več informacij glejte a novica, Predlog Komisije in drugih virov Sodoben pristop EU k zaščiti naložb.

Komentarji

Facebook komentarji

Tags: , , , , ,

Kategorija: Frontpage, Energija, Energetski trg, Energetska varnost, EU, Evropska komisija, Strategija Evropske Energetska varnost

Komentarji so zaprti.