Povežite se z nami

Izobraževanje

Visokošolsko izobraževanje: priprava univerz EU na prihodnost s poglobljenim nadnacionalnim sodelovanjem

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Evropska družba bolj kot kdaj koli prej potrebuje prispevek univerz in drugih visokošolskih ustanov. Evropa se sooča z velikimi izzivi, kot so podnebne spremembe, digitalna preobrazba in staranje prebivalstva, v času, ko jo prizadene največja svetovna zdravstvena kriza v stoletju in njene gospodarske posledice. Univerze in celoten visokošolski sektor imajo edinstven položaj na stičišču izobraževanja, raziskav in inovacij, pri oblikovanju trajnostnih in odpornih gospodarstev ter pri ustvarjanju bolj zelene, vključujoče in digitalne Evropske unije.

2 nove pobude Evropska strategija za univerze in predlog Komisije za priporočilo Sveta o gradnji mostov za učinkovito evropsko visokošolsko sodelovanje bosta podprla univerze pri tem prizadevanju.

Podpredsednik Promocija evropskega načina življenja Margaritis Schinas je dejal: »Evropske univerze odličnosti in vključevanja so pogoj in temelj za naš evropski način življenja. Podpirajo odprte, demokratične in pravične družbe ter trajno rast, podjetništvo, integracijo in zaposlovanje. Z našimi današnjimi predlogi skušamo transnacionalno sodelovanje v visokem šolstvu dvigniti na novo raven. Skupne vrednote, večja mobilnost, širši obseg in sinergije za izgradnjo resnično evropske razsežnosti v našem visokem šolstvu.

Komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino Mariya Gabriel je dejala: »Ti predlogi bodo koristili celotnemu visokošolskemu sektorju, predvsem našim študentom. Potrebujejo sodobne transnacionalne kampuse z enostavnim dostopom do mobilnosti v tujini, da jim omogočijo resnično evropsko študijsko pot in izkušnje. Pripravljeni smo združiti moči z državami članicami in visokošolskimi ustanovami po vsej Evropi. Skupaj lahko približamo izobraževanje, raziskave in inovacije v službi družbi. Zavezništva evropskih univerz utirajo pot; do sredine leta 2024 bo evropski proračun podprl do 60 združenj evropskih univerz z več kot 500 univerzami po Evropi.

Evropska strategija za univerze

V Evropi živi skoraj 5,000 visokošolskih ustanov, 17.5 milijona študentov terciarnega izobraževanja, 1.35 milijona ljudi, ki poučujejo v terciarnem izobraževanju, in 1.17 milijona raziskovalcev. Namen te strategije je podpreti in omogočiti vsem univerzam v Evropi, da se prilagodijo spreminjajočim se razmeram, uspejo in prispevajo k odpornosti in okrevanju Evrope. Predlaga sklop pomembnih ukrepov za podporo evropskim univerzam pri doseganju štirih ciljev:

  • Okrepiti evropsko razsežnost visokošolskega izobraževanja in raziskav;
  • utrditi univerze kot svetilnike našega evropskega načina življenja s podpornimi ukrepi, ki se osredotočajo na akademske in raziskovalne kariere, kakovost in pomen za veščine, ki so odporne na prihodnost, raznolikost, vključenost, demokratične prakse, temeljne pravice in akademske vrednote;
  • opolnomočiti univerze kot ključne akterje sprememb v dvojnem zelenem in digitalnem prehodu ter;
  • okrepiti univerze kot gonilo globalne vloge in vodilnega položaja EU.

Graditi mostove za učinkovito evropsko visokošolsko sodelovanje

Namen predloga Komisije za priporočilo Sveta je omogočiti evropskim visokošolskim ustanovam tesnejše in globlje sodelovanje, olajšati izvajanje skupnih nadnacionalnih izobraževalnih programov in dejavnosti, združevanje zmogljivosti in virov ali podeljevanje skupnih diplom. To je povabilo državam članicam, naj ukrepajo in na nacionalni ravni ustvarijo ustrezne pogoje za omogočanje takšnega tesnejšega in trajnostnega transnacionalnega sodelovanja, učinkovitejšega izvajanja skupnih izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti ter Orodja Evropskega visokošolskega prostora (Bologna).. Olajšal bo pretok znanja in zgradil močnejšo povezavo med izobraževanjem, raziskavami in inovativnimi industrijskimi skupnostmi. Cilj je predvsem podpreti zagotavljanje visokokakovostnih priložnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar s poudarkom na najbolj potrebnih spretnostih in kompetencah za soočanje z današnjimi gospodarskimi in družbenimi zahtevami.

oglas

Uresničitev: štiri vodilne pobude

Evropsko razsežnost v visokem šolstvu in raziskavah bodo do sredine leta 2024 okrepile štiri vodilne pobude:

  • Razširite na 60 evropskih univerz z več kot 500 visokošolskimi ustanovami do sredine leta 2024, z okvirnim proračunom Erasmus+ v višini 1.1 milijarde evrov za obdobje 2021–2027. Cilj je razviti in deliti skupno dolgoročno strukturno, trajnostno in sistemsko sodelovanje na področju izobraževanja, raziskav in inovacij, z oblikovanjem evropskih meduniverzitetnih kampusov, kjer lahko študenti, osebje in raziskovalci iz vseh delov Evrope uživajo v nemoteni mobilnosti in ustvarjajo novo znanje. skupaj, med državami in disciplinami.
  • Delajte v smeri a zakonski statut za zveze visokošolskih zavodov da bi jim omogočili združevanje virov, zmogljivosti in svojih prednosti s pilotnim programom Erasmus+ od leta 2022.
  • Delajte v smeri a skupna evropska diploma za prepoznati vrednost transnacionalnih izkušenj pri visokošolski kvalifikaciji študenti pridobijo in zmanjšajo birokracijo za izvajanje skupnih programov.
  • Povečajte pobudo za evropsko študentsko izkaznico z uvedbo edinstvenega evropskega študentskega identifikatorja, ki je na voljo vsem mobilnim študentom leta 2022 in vsem študentom na univerzah v Evropi do sredine leta 2024, da se olajša mobilnost na vseh ravneh.

Naslednji koraki

Usklajevanje prizadevanj med EU, državami članicami, regijami, civilno družbo in visokošolskim sektorjem je ključnega pomena za evropska strategija za univerze realnost. Komisija poziva Svet, države članice in univerze, da razpravljajo o tej politični agendi in si skupaj prizadevajo za univerze, ki so odporne na prihodnost.

O Predlog Komisije za priporočilo Sveta o gradnji mostov za učinkovito evropsko visokošolsko sodelovanje bodo razpravljali z državami članicami. Ko ga bo Svet sprejel, bo Komisija podprla države članice in ustrezne partnerje pri izvajanju tega priporočila Sveta.

Ozadje

Komisija je napovedala, da namerava sprožiti soustvarjanje agende preoblikovanja za visoko šolstvo v svoji Sporočilo o doseganju evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025 in njeno sporočilo o novem evropskem raziskovalnem prostoru. The Sklepi Sveta o novem evropskem raziskovalnem prostoru, ki je bil sprejet 1. decembra 2020, poudarja, "da je treba razviti močnejše sinergije in medsebojne povezave med ERA, EHEA in visokošolskimi elementi Evropskega izobraževalnega prostora (EGP), povezanih". V svojem Resolucija z dne 26. februarja 2021 o „strateškem okviru za evropsko sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja za evropski izobraževalni prostor in naprej (2021–2030)“, je Svet opredelil vzpostavitev agende za preoblikovanje visokega šolstva kot konkreten ukrep na prednostnem področju visokega šolstva.

Agenda politike ERA, priložena sklepom Sveta o prihodnjem upravljanju evropskega raziskovalnega prostora, sprejetih 26. novembra 2021, podpira ukrepe, pomembne za univerze, vključno s posebnim ukrepom za opolnomočenje visokošolskih institucij za razvoj v skladu z Evropskim raziskovalnim prostorom in sinergija z Evropskim izobraževalnim prostorom.

Več informacij

Sporočilo Komisije o evropski strategiji za univerze

Predlog Komisije za priporočilo Sveta o gradnji mostov za učinkovito evropsko visokošolsko sodelovanje

Sporočilo o doseganju evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025

Sporočilo o novem ERA za raziskave in inovacije

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi