Povežite se z nami

Izobraževanje

Komisija pospešuje ukrepe za kakovostno in vključujoče osnovno in srednje izobraževanje

DELITI:

objavljeno

on

Komisija je objavila predlog za Priporočilo Sveta o mešanem učenju podpirati kakovostno in vključujoče osnovno in srednje izobraževanje. „Mešano učenje“ v formalnem izobraževanju in usposabljanju je izraz, ki opisuje, ko šola, vzgojitelj ali učenec uporablja več kot en pristop k učnemu procesu. Lahko je mešanica šolskega mesta in drugih fizičnih okolij (podjetja, centri za usposabljanje, učenje na daljavo, na prostem, kulturna mesta itd.) Ali pa mešanje različnih učnih orodij, ki so lahko digitalna in nedigitalna. Komisija predlaga kratkoročne ukrepe za odpravo najbolj perečih vrzeli, ki jih je še poslabšala pandemija COVID-19, pa tudi pot naprej za mešanje učnih okolij in orodij v osnovnem in srednjem izobraževanju in usposabljanju, ki lahko pomagajo vzpostaviti odpornejše izobraževanje in usposabljanje sistemov.

Komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino Mariya Gabriel je dejala: "Prizadevanje za vizijo kakovostnejšega in vključujočega izobraževanja in usposabljanja nikakor ni omejeno na kontekst COVID-19. Zdaj je priložnost za učenje in napredek od najnovejše izkušnje. Današnji predlog prikazuje vizijo izobraževanja, ki ga želimo videti v Evropi. Ta, ki podpira splošne cilje evropskega izobraževalnega prostora in akcijskega načrta za digitalno izobraževanje za spodbujanje kakovosti in vključenosti, zelenega in digitalnega izobraževanja po vsej Evropi. Namen priporočila je usmeriti države članice pri krepitvi pripravljenosti in dosegu njihovih izobraževalnih sistemov v korist učencev in študentov, njihovih družin in pedagoškega osebja. 

Mešano učenje lahko pomaga izboljšati vključenost izobraževanja, zlasti zaradi njegove prožnosti. To lahko pomeni boljše izobraževanje na oddaljenih in podeželskih območjih ter za tiste, ki so del skupnosti popotnikov ali prebivajo v bolnišnicah in negovalnih centrih, in za tiste, ki se ukvarjajo z visoko usposobljenim usposabljanjem. Vsa okolja in orodja bi morali biti enako dostopni manjšinskim skupinam, invalidnim otrokom ali socialno-ekonomsko prikrajšanim slojem in ne bi smeli voditi do diskriminacije ali segregacije.

Predlog Komisije za to priporočilo Sveta vključuje, da bi morale države članice:

  • Zagotoviti dodatne možnosti učenja in ciljno podporo učencem, ki se soočajo s težavami pri učenju, s posebnimi izobraževalnimi potrebami, iz prikrajšanih skupin ali so nanje drugače vplivale motnje v šoli. To bi lahko na primer vključevalo okrepljeno individualizirano podporo, sisteme mentorstva, dodaten čas učenja v šolskem letu in/ali počitnicah, dostop do dodatnih učnih okolij, kot so javne knjižnice in prostori skupnosti, ter došolske storitve s pedagoško podporo . V zvezi s tem Komisija priporoča mobilizacijo ali zaposlovanje dodatnega osebja, da se omogoči več časa za individualno podporo v šoli in pri dejavnostih po šoli;
  • dajejo prednost telesnemu in duševnemu počutju učencev in njihovih družin ter učiteljev in trenerjev. To bi lahko vključevalo razvoj smernic za duševno zdravje ter vključevanje politik dobrega počutja učencev in učiteljev ter politike proti ustrahovanju v cilje šole;
  • spodbuditi razvoj digitalnih kompetenc učencev, njihovih družin ter učiteljev in trenerjev ter spodbujati naložbe na ravni šol in skupnosti v razpoložljive naprave in povezljivost;
  • podpirati učinkovita partnerstva za infrastrukturo in vire med različnimi ponudniki izobraževanja, vključno s podjetji, umetnostjo, kulturno dediščino, športom, naravo, visokošolskim izobraževanjem in raziskovalnimi inštituti, industrijo izobraževalnih virov (vključno s tehnologijo, založništvom in drugo opremo za učne načrte) in izobraževalnimi raziskavami , in;
  • V celoti izkoristiti sredstva in strokovno znanje EU za reforme in naložbe v infrastrukturo, orodja in pedagogiko, da bi povečali odpornost in pripravljenost za šole, pripravljene za prihodnost, zlasti Erasmus +, o Instrument za obnovo in odpornost, Evropski socialni sklad Plus, Evropski sklad za regionalni razvoj, Program Evropa za digitalne tehnologije, Horizon Europe in Instrument tehnične podpore.

Komisija je pripravljena podpreti izvajanje priporočila z olajšanjem medsebojnega učenja in izmenjave med državami članicami in vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi v okviru forumov za dialog, ustanovljenih v okviru Evropski izobraževalni prostor in Akcijski načrt digitalnega izobraževanja ter na svojih spletnih platformah in skupnostih za izobraževanje in usposabljanje: Šolska izobraževalna vrata in eTwinning.

Poudarek na razvoju pristopa mešanega učenja v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju bo vključen v redna poročila o napredku evropskega izobraževalnega prostora in akcijski načrt za digitalno izobraževanje 2021–2027.

Komisija poziva države članice, naj hitro sprejmejo današnji predlog priporočila Sveta.

oglas

Več informacij

Predlog priporočila Sveta o mešanem učenju za kakovostno in vključujoče osnovno in srednje izobraževanje

Evropski izobraževalni prostor

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje 2021-2027

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi