Novo poročilo - Potrebno je več dela za zagotovitev, da imajo vsi otroci v Evropi dostop do # kakovostneIzobraževanja in skrbi

| Julij 8, 2019

Evropska komisija Omrežje Eurydice je objavil svoje najnovejše poročilo Ključni podatki o predšolski vzgoji in varstvu v Evropi. Poročilo ugotavlja, da številne evropske države ne ponujajo splošnega dostopa do visokokakovostnega izobraževanja in nege v zgodnjem otroštvu.

Izobraževanje, kulturo, mladino in šport komisar Tibor Navracsics (sliki) je dejal: „Jasno moramo storiti več, da bi zagotovili, da ima vsak otrok v EU dostop do kakovostnega izobraževanja in nege v zgodnjem otroštvu. To je bistvenega pomena, da se vsem omogoči najboljši začetek življenja in da se vzpostavijo poštene, povezane in odporne družbe. To poročilo kaže, katere države si prizadevajo zagotoviti dostop in kakovost ter nam omogočajo, da svoja prizadevanja usmerimo na posebna področja izboljšav. Nekatere države delajo dobro, druge pa zaostajajo. Ker še naprej gradimo pravi evropski izobraževalni prostor, je to poročilo dobra podlaga za nadaljnje delo za zagotovitev univerzalnega dostopa po vsej EU. “V poročilu je analiziranih šest dimenzij kakovosti: upravljanje, dostop, delovno silo, smernice za izobraževanje, pa tudi spremljanje in vrednotenje sistemov predšolske vzgoje in varstva.

Ti vidiki so tudi v središču nedavno sprejetih Priporočilo Sveta o visokokakovostnih sistemih za predšolsko vzgojo in varstvo. To priporočilo, ki je eden od gradnikov evropskega izobraževalnega prostora, ki ga Komisija namerava graditi z državami članicami s strani podjetja 2025, je oblikovano tako, da pomaga razviti skupno razumevanje o tem, kaj sestavlja kakovostno zagotavljanje storitev in podpirati države članice pri izboljšanju dostopa do in kakovosti njihovih sistemov. Kot kaže danes objavljeno poročilo, številne evropske države še ne morejo zagotavljati kakovostnega izobraževanja in nege v vseh starostnih obdobjih zgodnjega otroštva, pri čemer pogosto ohranjajo ločitev med varstvom otrok in predšolskim izobraževanjem.

Poročilo je na voljo na spletu.

Komentarji

Facebook komentarji

Tags: , , , ,

Kategorija: Frontpage, Izobraževanje, EU, Evropska komisija, Publikacije

Komentarji so zaprti.