# Erasmus + 2021-2027 - Več ljudi za izkušnje izmenjave učenja v Evropi

| Marec 29, 2019

Evropski poslanci so v četrtek (28 marca) potrdili, da bi bilo treba sredstva za naslednji program Erasmus + potrojiti, da bi omogočili večjemu številu ljudi, bolje prilagoditi nepovratna sredstva njihovim potrebam.

Za naslednjo generacijo programa Erasmus + je eden od glavnih ciljev Parlamenta, da več mladih sodeluje v različnih programih učne mobilnosti. Zato predlaga podroben niz ukrepov za odpravo vseh gospodarskih, socialnih in kulturnih ovir.

Nacionalne strategije za spodbujanje udeležbe ljudi z manj priložnostmi

Da bi program bolje prilagodili potrebam prikrajšanih ljudi in povečali njihovo udeležbo, so predlagali, da Evropska komisija in nacionalne agencije Erasmus pripravijo evropski okvir vključevanja in razvijejo nacionalne strategije vključevanja. Lahko bi predvideli ukrepe za zagotovitev večje finančne podpore za mobilnost, prilagoditev mesečnih nepovratnih sredstev in redno preverjanje življenjskih stroškov in stroškov bivanja. Druga posebna podpora bi morala vključevati jezikovno usposabljanje, upravno podporo in priložnosti za e-učenje.

Nove akcije Erasmus

Poslanci tudi prerazporedijo proračun na različne dele programa, da bodo upoštevali te prednostne naloge, ponuditi predšolskemu in zgodnjemu izobraževanju, mladim športnikom in športnim trenerjem možnost sodelovanja v programih mobilnosti. Izmenjava poklicnega izobraževanja, zlasti v obmejnih regijah, bo prav tako prednostna naloga v novem programu in bo imela večji proračun.

Sofinanciranje iz drugih evropskih programov

Več sinergij z drugimi evropskimi programi financiranja bi omogočilo številne kakovostne programe, ki se trenutno ne morejo financirati iz programa Erasmus, da bi imeli koristi od skupnega financiranja, ki bi dopolnjeval prilagajanje nepovratnih sredstev, prometa, življenjskih stroškov prikrajšanim učencem ali financiranje novih projektov.

»Naš cilj je narediti nov program Erasmus + bolj uporabniku prijazen in vključujoč, dostopen in pravičen za vse skupine mladih in odraslih, ne glede na njihov gospodarski položaj in druge okoliščine.

„Erasmus + ne omogoča le udeležencem, da študirajo in se usposabljajo v tujini, ampak tudi krepi evropsko identiteto in izboljšuje zaposlitvene možnosti. Udeležencem daje znanje in veščine za obogatitev njihovega osebnega in poklicnega življenja.

„Verjamem, da vlaganje v Erasmus vlaga v prihodnost EU. Ponovno pozivam Evropsko komisijo in države članice, naj podprejo trojno povečanje proračuna v trialogu, “je dejal poročevalec. Milan ZVER (EPP, SI) razpravi na plenarnem zasedanju.

Naslednji koraki

O končnem besedilu se je treba dogovoriti s Svetom v naslednjem parlamentarnem obdobju.

Komentarji

Facebook komentarji

Tags: , , ,

Kategorija: Frontpage, Izobraževanje, Erasmus, Erasmus +, EU

Komentarji so zaprti.