# Erasmus + gre virtualno

| Marec 21, 2018


Erasmus +, eden od najbolj znanih in najuspešnejših programov EU, je dodal spletno različico svojih dejavnosti mobilnosti, da poveže več študentov in mladih iz evropskih držav in južne soseske EU.

Evropska komisija je začela Erasmus + Virtual Exchange, projekt za spodbujanje medkulturnega dialoga in izboljšanje spretnosti vsaj mladih 25,000 z orodji za digitalno učenje v naslednjih dveh letih. projekt pokriva programe 33 Erasmus + in južnosredozemsko regijo, ki zajema Alžirijo, Egipt, Izrael, Jordanijo, Libanon, Libijo, Maroko, Palestino *, Sirijo in Tunizijo.

Spletna različica Erasmus + dopolnjevala tradicionalni program fizične mobilnosti in bi se lahko v prihodnosti razširila tudi na druge regije sveta.

Komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport Tibor Navracsics je dejal: "Med zelo uspešnim programom Erasmus + ni vedno dostopen vsem. Z Erasmus + virtualno izmenjavo bomo olajšali več stikov med ljudmi, dosegli mlade iz različnih družbenih okolij in spodbujali medkulturno razumevanje. To spletno orodje bo povezalo več mladih iz EU s svojimi vrstniki iz drugih držav; gradi mostove in pomaga razvijati veščine, kot so kritično razmišljanje, medijska pismenost, tuji jeziki in timsko delo. "

Erasmus + Virtual Exchange bo mladim, mladinskim delavcem, študentom in akademikom iz evropskih držav in južni soseski EU povezal z zmernimi razpravami, nadnacionalnimi projektnimi skupinami, odprtimi spletnimi tečaji in usposabljanjem za zagovor. Na primer, mladi iz različnih držav se bodo lahko enkrat na teden povezali, da bi razpravljali o temah, kot so gospodarski razvoj ali podnebne spremembe, ki jih je olajšal moderator, in na podlagi predhodnega predhodnega gradiva.

Vse aktivnosti bodo potekale v okviru visokošolskih programov ali organiziranih mladinskih projektov. Med pripravljalno fazo je Erasmus + virtualna borza zanimala med univerzami in mladinskimi organizacijami, partnerstva 50 pa so že vzpostavljena, ljudje 40 pa so bili usposobljeni kot moderatorji za zmerne razprave.

Stiki in izmenjave s kolegi iz tujine so odlična priložnost za pridobivanje novih znanj in spretnosti ter za povečanje strpnosti in medsebojnega sprejemanja. Virtual Exchange spodbuja medkulturni dialog med mladimi, v skladu z Pariška deklaracija dogovorili na neformalnem srečanju ministrov za izobraževanje EU marca 2015. Cilj deklaracije je spodbujanje državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije z izobraževanjem.

Ozadje

V pilotni fazi s proračunom v višini 2 milijonov EUR do decembra 2018 bo Erasmus + virtualna borza dosegla vsaj mlade 8,000. Če je uspešen, je cilj podaljšati do konca 2019-a, da dosežejo 17,000 več ljudi. V prihodnosti bi lahko virtualna borza Erasmus + postala redna akcija in se razširila, da bi dosegla še več mladih v drugih regijah.

Erasmus + že podpira učenje in poučevanje mobilnosti med južnim sosedstvom EU in EU. Od 2015-a so bili projekti 1,000 financirani med evropskimi in južno-sredozemskimi univerzami, ki nameravajo omogočiti študentom 15,000 in osebjem iz južnega Sredozemlja, da pridejo v Evropo, medtem ko bodo čez Evropejci 7,000 učili ali študirali v teh državah. Poleg tega se vsako leto okoli mladih 2,200 mladih iz držav južne soseščine EU in mladinskih delavcev vključijo v projekte neformalnega učenja.

Več informacij

Erasmus + Virtual Exchange

Tags: , , , , ,

Kategorija: Frontpage, Izobraževanje, Erasmus +, EU, Evropska komisija