Povežite se z nami

TEN-T (vseevropsko prometno omrežje)

Nova uredba TEN-T je ključna za evropsko trajnost in pametno mobilnost

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

*Po mnenju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) je bilo
skrajni čas je za posodobitev obstoječih pravil TEN-T ob upoštevanju
trenutni politični kontekst in izkušnje, pridobljene iz uredbe iz leta 2013.
Cilj novega predloga, ki se osredotoča na kohezijo, je izboljšati potniški in tovorni promet
povezljivost po vsej Uniji prek vse bolj multimodalne
in prožno prometno omrežje.*

EU potrebuje posodobljeno uredbo o vseevropskem prometnem omrežju
temeljito prispevajo k trajnosti in pametni mobilnosti, vključno z železnico.
To je glavno sporočilo mnenja o reviziji TEN-T in
Uredba o železniškem tovornem koridorju, ki jo je pripravil *Stefan Back* in je bila sprejeta ob
marčevsko plenarno zasedanje.

Nova uredba bo nadgradila obstoječi regulativni okvir
sega v leto 2013 in bo pomagal doseči, na infrastrukturni strani,
cilje, določene v Zelenem dogovoru, strategiji trajnostne in pametne mobilnosti
in železniški akcijski načrt.

*Gospod Back* je komentiral sprejetje mnenja: „Bilo je visoko
čas za predlaganje nove uredbe, ki bo upoštevala veljavno
političnega konteksta in izkoristi izkušnje, pridobljene v zadnjih nekaj letih
let. Načrt za okrepitev pravil o izvajanju TEN-T je zelo
dobra novica, saj je uvedba sedanje uredbe videla
velike zamude in ni bil zadovoljiv".

*Povezovanje vseh regij EU*

Odbor ceni zlasti namero Evropske komisije, da
postavili kohezijo v središče predloga. To pomeni zagotavljanje
dostopnost in povezljivost v vseh regijah EU za potnike in
tovorni promet pri izvajanju omrežja. Poleg tega prinaša tudi
o učinkoviti koordinaciji in medsebojnem povezovanju med, na eni strani,
medkrajevni, regionalni in lokalni promet ter na drugi strani prevoz v
mestna vozlišča.

S tehničnega vidika se EESO zavzema za vse bolj
usklajevanje infrastrukturnih zahtev "jedra" in
"celovita" omrežja in določitev mejnikov: 2030 za izvedbo
jedrnega omrežja, 2040 za tako imenovano razširjeno jedrno omrežje in 2050
za celovito mrežo. Glede na rok 2030,
EESO ponavlja dvome o izvedljivosti, ki jih je izpostavila njegova ocena za leto 2020
poročilo, vendar meni, da je treba rok za predložitev ohraniti
pritiska na države članice.

oglas

Odbor prav tako podpira osredotočanje na „evropske prometne koridorje“
ter močan mehanizem spremljanja in okrepljena vloga evropskega
Koordinatorji. Prvi vzpostavlja glavne arterije prometa EU,
ki bi moral biti v središču prizadevanj za spodbujanje učinkovitega prometa in
multimodalnost, slednja pa bo zagotovila njihovo pravilno in pravočasno
izvajanje.

*Krepitev multimodalnosti in odpornosti omrežja*

EESO poudarja tudi pomen dodane vrednosti in sinergije
izboljšano usklajevanje evropskega prometa
Koridorji z železniškimi tovornimi koridorji. Intermodalna transportna veriga
bo postala realnost le, če bodo železniške tovorne povezave učinkovite, tj
usklajena z ustrezno infrastrukturo, ki omogoča zadostno hitrost pomoči
v smeri točnosti. Nezadostna točnost železniškega prometa je bila res velika
ovira, da bi multimodalnost, vključno z železnico, postala privlačna možnost.

Multimodalnost pomeni čim boljši izkoristek prednosti vseh
načinov prevoza, da bi dosegli najboljše možne rezultate, hkrati pa
čas za izboljšanje varnosti in zmanjšanje obremenitve okolja. Za to
v celoti prispevati k multimodalni verigi, tudi Odbor
poudarja, da je nemoten vmesnik ključnega pomena med kopenskim prometom in
drugih načinov, vključno s celinskimi plovnimi potmi, pomorskim prevozom na kratkih razdaljah in letalstvom.

Mreža, ki ustvarja dolgotrajno vrednost za ljudi in podjetja
EU ne mora biti le multimodalna, ampak mora biti tudi odporna
zlasti glede podnebnih sprememb, naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek. The
EESO poudarja, da je povečanje odpornosti omrežja ključno in to
vidike odpornosti je treba upoštevati čim prej v a
faza načrtovanja projekta.

*Ozadje*

Predlog posodobljene *Uredbe o smernicah Unije za
razvoj vseevropskega prometnega omrežja* je predstavila
Evropsko komisijo decembra 2021 kot ključni ukrep evropske zelene
Dogovor in strategija trajnostne in pametne mobilnosti.

V primerjavi z veljavno uredbo je dvoslojna struktura
vseevropsko prometno omrežje (TEN‑T) se ohranja: „jedro“ omrežje
vključuje najpomembnejše povezave, ki povezujejo najpomembnejša vozlišča,
medtem ko "celovita" mreža pokriva vse evropske regije. Štirje
posebni cilji se nadalje razvijajo: učinkovitost, kohezija,
trajnost in večje koristi za uporabnike.

Dokument obravnava zamude pri pripravi in ​​izvedbi projekta
sedanje uredbe TEN-T z uskladitvijo nacionalnih interesov in interesov TEN-T,
cilje in odgovornosti ter okrepitev spremljanja.

Natančneje, predlog: 1) zagotavlja poravnavo tirnice
Tovorni koridorji z evropskimi prometnimi koridorji in predvideva
usklajevanje med obema instrumentoma; 2) uvaja vzdrževanje TEN-T
kot obveznost države članice; in 3) pooblašča Komisijo za umik EU
sofinanciranje v primeru znatnih in neupravičenih zamud pri
izvajanje omrežij, če problem ne bo rešen v šestih mesecih.

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi