Povežite se z nami

gospodarstvo

Dolg EU-Bonds presega 0.5 bilijona EUR, saj Komisija napoveduje več zadolževanja

DELITI:

objavljeno

on

Evropska komisija je objavila svojo namero, da bo v drugi polovici leta 65 (H2024) izdala do 2 milijard EUR obveznic EU. Načrt za drugo polletje 2 temelji na močnem začetku v prvi polovici leta 2024, ko so bile zaključene izdaje v vrednosti skoraj 2024 milijard EUR.

Izkupiček od EU-Bonds bo financiral izplačila v okviru programa NextGenerationEU in drugih političnih programov, kot je Ukrajina Facilityje Sklad za reforme in rast za Zahodni Balkan in programe makrofinančne pomoči.

Načrti financiranja za drugo polovico leta bodo skupne izdaje v EU za leto 2024 pripeljali do 140 milijard EUR (+ 20 milijard EUR v primerjavi s ciljem financiranja za leto 2023). Izdaje obveznic EU v letih 2025 in 2026 naj bi se še naprej povečevale na 150–160 milijard EUR na leto za financiranje širšega nabora političnih programov EU.

„Načrti financiranja EU do 65 milijard EUR v drugi polovici leta 2024 dokazujejo ključno vlogo, ki jo imajo obveznice EU še naprej pri financiranju prednostnih nalog politike tako v EU kot v naši soseščini,“ je dejal Johannes Hahn, komisar za proračun. in administracija. »Z zneskom neporavnanih obveznic EU, ki zdaj presega pol trilijona, obveznice EU hkrati prispevajo k razvoju evropskih kapitalskih trgov s povečanjem skupine visoko ocenjenih in likvidnih sredstev, denominiranih v evrih, ki so na voljo vlagateljem. po vsem svetu«.

Komisija bo še naprej financirala zeleno komponento Instrument za obnovo in odpornost (RRF) prek svojih zelenih obveznic NextGenerationEU, ki trenutno znašajo 60 milijard evrov. Izdaje bodo ostale trdno zasidrane na izdatke, povezane s podnebjem, o katerih poročajo države članice, v skladu z okvirom zelenih obveznic NextGenerationEU.

Komisija se v imenu EU zadolžuje na mednarodnih kapitalskih trgih in sredstva izplačuje državam članicam in tretjim državam v okviru različnih programov zadolževanja. Za zadolževanje EU jamči proračun EU, prispevki v proračun EU pa so brezpogojna pravna obveznost vseh držav članic v skladu s pogodbami EU.

oglas

Od januarja 2023 Komisija izdaja obveznice EU z eno blagovno znamko namesto obveznic z ločeno oznako za posamezne programe. Izkupiček teh obveznic z eno blagovno znamko se dodeli programom po namenskih postopkih. Zelena obveznica NextGenerationEU izdaje še naprej financirajo samo ukrepe, ki so upravičeni v okviru Green Bond Framework NextGenerationEU.

Na podlagi EU-Bonds in NextGenerationEU Green Bonds, zbranih od sredine leta 2021, je Komisija do zdaj izplačala več kot 240 milijard EUR nepovratnih sredstev in posojil državam članicam EU v okviru instrumenta za okrevanje in odpornost. Več kot 55 milijard evrov je bilo dodeljenih drugim programom EU, ki prejemajo sredstva NextGenerationEU. V okviru instrumenta za Ukrajino je bilo Ukrajini leta 6 izplačanih več kot 2024 milijard EUR, kar dopolnjuje 18 milijard EUR v okviru makrofinančne pomoči+ leta 2023.

Poleg izdajanja obveznic EU se Komisija ukvarja s kratkoročnimi operacijami upravljanja likvidnosti, da bi izenačila prihajajoče potrebe po financiranju. Skupni neporavnani dolg EU zdaj znaša 536 milijard EUR, od tega približno 22 milijard EUR v obliki EU-Menic.

Za čim bolj učinkovito in uspešno financiranje politik EU so izdaje Komisije strukturirane po polletnih načrtih financiranja in vnaprej objavljenih rokih za izdajo. Da bi podprla likvidnost sekundarnega trga obveznic EU, je Komisija novembra 2023 uvedla okvir, ki spodbuja primarne trgovce v EU, da zagotovijo ponudbe vrednostnih papirjev EU na elektronskih platformah. Poleg tega bo Komisija podprla uporabo obveznic EU v pogodbah o začasnem odkupu do zgodaj jeseni 2024 uvede možnost ponovnega odkupa.

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi