Objava najnovejših podatkov o kmetijsko-živilski trgovini: Zapis #EUAgriFoodExports

| Januar 11, 2019

Najnovejša mesečno poročilo o kmetijsko-živilski trgovini kaže, da so vrednosti izvoznih vrednosti kmetijsko-živilskih proizvodov EU dosegle rekordno višino oktobra 2018. Vrednost skupnega izvoza v višini 13.1 milijarde EUR je bila 2.9% nad prejšnjo najvišjo vrednostjo, zabeleženo marca 2017.

Mesečni presežek v kmetijsko-živilski trgovini je znašal 3bn € - 13% povečanje od oktobra 2017 in drugi največji presežek. Vrednosti izvoza EU so bile precej enakomerno porazdeljene med sektorji, pri čemer so najvišjo rast dosegale pijače in blago. Opazno povečanje izvoza je bilo zabeleženo pri žganih pijačah in likerjih (dobiček v višini 167 milijonov EUR), drugih žitih (za 93 mio EUR), pšenici (povečanje za 73m EUR) ter vinu in vermutu (ki se je povečal za 70m EUR).

Podatki o uvozu so se povečali tudi za 5% (v primerjavi z oktobrom 2017). Dvostranska trgovina med EU in ZDA se je še naprej širila, pri čemer se je uvoz iz ZDA povečal za 245 mio EUR. Tudi na Kitajskem (rast v višini 80m EUR) in Rusiji (za 71m EUR) je prišlo do znatne rasti uvoznih stopenj. V mesečnem poročilu je prikazana tabela, ki prikazuje trgovinsko bilanco in njen razvoj po kategorijah izdelkov od novembra 2016 do oktobra 2018.

Tags: , ,

Kategorija: Frontpage, Kmetijstvo, gospodarstvo, EU, Evropska komisija