Povežite se z nami

Obramba

Več kot milijarda evrov v 1 projektih obrambne industrije prek Evropskega obrambnega sklada

DELITI:

objavljeno

on


Evropska komisija je objavila rezultati razpisov za zbiranje predlogov za leto 2023 v okviru Evropskega obrambnega sklada (EDF) v višini 1,031 milijona EUR sredstev EU za podporo 54 odprtim skupnim evropskim obrambnim raziskovalnim in razvojnim projektom. Izbrani projekti bodo podpirali tehnološko odličnost v širokem razponu obrambnih zmogljivosti na kritičnih področjih, vključno s kibernetsko obrambo, kopenskimi, zračnimi in pomorskimi boji, zaščito vesoljskih sredstev ali kemično, biološko, radiološko in jedrsko (CBRN) obrambo.

Prispevali bodo k prednostnim nalogam zmogljivosti EU, kot je boljše zavedanje o razmerah za zagotovitev dostopa do vesolja, in k tehnologijam za prihodnji glavni bojni tank. Projekta MARTE in FMBTech bosta na primer združila več kot 70 industrijskih akterjev in raziskovalnih organizacij, ki bodo delali na načrtovanju in sistemih za platformo glavnega bojnega tanka, ki se bo uporabljala po vsej Evropi.

Podpirali bodo tudi strateški zračni prevoz prevelikega tovora, kar je ključna zmogljivost za hitro podporo misijam po vsem svetu. Na primer, v nadaljevanju s predhodno financiranim projektom JEY-CUAS bo E-CUAS združil 24 upravičencev iz 12 držav članic in Norveške za napredek obrambnih tehnologij v boju proti brezpilotnim zračnim sistemom, kot so brezpilotna letala. Na področju kopenskih zmogljivosti bo projekt SRB2, ki temelji na rezultatih, razvitih v okviru Evropskega programa za razvoj obrambne industrije, izboljšal nov sistem vzmetenja za težka oklepna vozila. Rezultat EDC2 bo prototip evropske patruljne korvete, ki temelji na začetni zasnovi, razviti v okviru razpisov EDF leta 2021. Raziskovalni projekt TALOS-TWO z 19 udeleženci iz 8 držav bo predstavil evropsko odličnost na področju laserskih orožje z usmerjeno energijo.

Pod Shema EU za obrambne inovacije (EUDIS) programa ERS, MSP, novoustanovljena podjetja in novi udeleženci v obrambnem sektorju so izkoristili številne priložnosti, ki so bile zagotovljene v krogu financiranja ERS 2023. Prvič bodo 4 projekti podpirali prenos civilnih inovacij v obrambo. Poleg tega bo projekt MaJoR združil tehnološki razvoj s kratkoročno tehnično in finančno podporo za do 60 start-upov in MSP v fazi izvajanja, kar jim bo omogočilo preprostejši in lažji dostop do programa.

Komisija trdi, da uspeh te tretje izdaje razpisov ERS dokazuje močno in nenehno naraščajoče zanimanje obrambne industrije EU in raziskovalnih organizacij vseh velikosti in geografskih območij za čezmejno sodelovanje in skupni prispevek k razvoju strateških zmogljivosti EU:

 • Zelo privlačen program z velikim zanimanjem industrije EU: 236 predlogov, ki so jih prejeli različni konzorciji, ki vključujejo velike industrije, mala in srednja podjetja, podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo ter raziskovalne in tehnološke organizacije ter zajemajo vse objavljene razpise in teme.
 • Široka geografska pokritost: V izbranih predlogih sodeluje 581 pravnih oseb iz 26 držav članic EU in Norveške.
 • Široko sodelovanje v projektih: izbrani predlogi v povprečju vključujejo 17 subjektov iz 8 držav.
 • Močno sodelovanje malih in srednje velikih podjetij (MSP): MSP predstavljajo več kot 42 % vseh subjektov v izbranih predlogih, ki prejmejo več kot 18 % skupnih zahtevanih sredstev EU.
 • Dobro ravnotežje med raziskavami in ukrepi za razvoj zmogljivosti: 265 milijonov evrov za financiranje 30 raziskovalnih projektov in 766 milijonov evrov za financiranje 24 projektov razvoja zmogljivosti.
 • Podpora prelomnim tehnologijam za obrambo: 4 % proračuna, namenjenega financiranju idej, ki spreminjajo igro, ki bodo prinesle inovacije za radikalno spremembo konceptov in izvajanja obrambnih projektov.
 • Uravnotežena podpora strateškim obrambnim zmogljivostim in novim, obetavnim tehnološkim rešitvam.
 • Usklajenost z drugimi obrambnimi pobudami EU: prek strateškega kompasa EU, prednostnih nalog zmogljivosti EU in stalnega strukturiranega sodelovanja (PESCO), pri čemer je 14 od izbranih razvojnih predlogov povezanih s PESCO.

Komisija bo zdaj začela pripravo sporazuma o nepovratnih sredstvih s konzorciji, ki stojijo za izbranimi predlogi. Po uspešnem zaključku tega postopka in sprejetju sklepa Komisije o dodelitvi bodo pred koncem leta podpisani sporazumi o nepovratnih sredstvih in projekti bodo začeli sodelovanje. V prihodnjih letih bodo ti projekti sodelovanja ključnega pomena pri oblikovanju prihodnje pokrajine evropske obrambne tehnologije, spodbujanju čezmejnega sodelovanja in krepitvi inovacijske zmogljivosti evropske obrambne tehnološke in industrijske baze.

Izvršna podpredsednica Komisije Margrethe Vestage je dejala, da »navdušeno sodelovanje obrambne industrije EU s 76 % več predloženimi predlogi v primerjavi z lanskim letom ponovno dokazuje pomen Evropskega obrambnega sklada. Posebej velik interes so zabeležila MSP, kar potrjuje, da je ERS še naprej zelo privlačen za manjša podjetja in novince v obrambnem sektorju. S tem krogom ERS vidimo, da nova shema EU za obrambne inovacije omogoča prilagajanje civilnih tehnologij na obrambno področje in posledično povečuje konkurenčnost evropske obrambne tehnološke in industrijske baze.

oglas

Evropska obrambna industrija je do 22. novembra 2023 v odgovor na razpise Evropskega obrambnega sklada (EDF) za leto 236 predložila 2023 predlogov za skupne projekte raziskav in razvoja na področju obrambe, ki odražajo vse tematske prednostne naloge, ki so jih opredelile države članice ob podpori Komisije.

ERS je ključni instrument EU za podporo sodelovanja na področju raziskav in razvoja na področju obrambe v Evropi. Na podlagi prizadevanj držav članic spodbuja sodelovanje med podjetji vseh velikosti in raziskovalnimi akterji po vsej EU in Norveški (kot pridruženi državi). EDF podpira skupne obrambne projekte v celotnem ciklu raziskav in razvoja, pri čemer se osredotoča na projekte, katerih rezultat so najsodobnejše in interoperabilne obrambne tehnologije in oprema. Spodbuja tudi inovacije in spodbuja čezmejno sodelovanje MSP. Projekti so izbrani na podlagi razpisov za zbiranje predlogov, ki so opredeljeni na podlagi prednostnih nalog zmogljivosti EU, o katerih so se države članice skupno dogovorile v okviru skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) in zlasti v okviru načrta za razvoj zmogljivosti (CDP). 

Thierry Breton, komisar za notranji trg, je dejal, da Komisija »napoveduje financiranje 54 obrambnih projektov sodelovanja prek Evropskega obrambnega sklada z več kot milijardo evrov. Z EDF spodbujamo industrije v državah članicah, da okrepijo svoje sodelovanje in inovacije na kritičnih področjih ter razvijejo potrebne obrambne zmogljivosti, vključno s kibernetsko obrambo, kopenskimi, zračnimi, pomorskimi boji in vesoljem – ter skupaj predvidevajo. Prispeva k izpolnjevanju naših potreb po obrambni varnosti v soočenju z novim varnostnim okoljem in se pripravlja na tehnološko vodilno vlogo Evrope.

ERS ima proračun v višini 7,953 milijard EUR za obdobje 2021–2027, pri čemer je 1/3 namenjena skupnim obrambnim raziskavam za obravnavo nastajajočih in prihodnjih varnostnih groženj, 2/3 pa sofinanciranju skupnih razvojnih projektov zmogljivosti. Med 4 % in 8 % proračuna ERS je namenjenega razvoju ali raziskavam prelomnih tehnologij imajo potencial za ustvarjanje inovacij, ki spreminjajo igro v obrambnem sektorju. S sprejetjem letnega delovnega programa za leto 2024 marca 2024 se je Komisija zdaj zavezala, da bo vložila več kot 4 milijarde EUR proračuna ERS v raziskave in razvoj na področju skupne obrambe. ERS se izvaja prek letnih delovnih programov, strukturiranih po 17 stabilnih tematskih in horizontalnih kategorijah ukrepov v obdobju večletnega finančnega okvira 2021–2027, ki se osredotočajo na:

 • Nastajajoči izzivi za oblikovanje večdimenzionalnega in celovitega pristopa k sodobnemu bojnemu prostoru, kot so obrambna medicinska podpora, kemično-biološko-radiološke jedrske (CBRN) grožnje, biotehnologija in človeški dejavniki, informacijska superiornost, napredni pasivni in aktivni senzorji, kibernetski prostor in vesolje.
 • Ojačevalci in omogočevalci za obrambo vnesti ključni tehnološki zagon v ERS in ki so pomembni na vseh področjih zmogljivosti, kot so digitalna transformacija, energetska odpornost in okoljski prehod, materiali in komponente, prelomne tehnologije ter odprti razpisi za inovativne in v prihodnost usmerjene obrambne rešitve, vključno z namenskimi razpisi za MSP.
 • Odličnost v vojskovanju za izboljšanje zmogljivosti vleka in podpore ambicioznim obrambnim sistemom, kot so zračni boj, zračna in protiraketna obramba, kopenski boj, zaščita sil in mobilnost, pomorski boj, podvodno bojevanje ter simulacija in usposabljanje.

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi