Povežite se z nami

Digitalna tehnologija

EU želi z novim uradom za umetno inteligenco prevzeti svetovno vodilno vlogo na področju umetne inteligence

DELITI:

objavljeno

on


Evropska komisija je predstavila Urad za umetno inteligenco, katerega namen je omogočiti prihodnji razvoj, uvajanje in uporabo umetne inteligence na način, ki spodbuja družbene in gospodarske koristi in inovacije ter hkrati zmanjšuje tveganja. Urad bo imel ključno vlogo pri izvajanju zakona o umetni inteligenci, predvsem v zvezi z modeli splošne umetne inteligence. Prizadevala si bo tudi za spodbujanje raziskav in inovacij na področju zaupanja vredne umetne inteligence ter postavila EU kot vodilno mesto v mednarodnih razpravah.

Urad AI sestavljajo:

  • Enota za ureditev in skladnost za usklajevanje regulativnega pristopa za lažjo enotno uporabo in uveljavljanje zakona o AI po vsej Uniji, pri čemer tesno sodeluje z državami članicami. Enota bo prispevala k preiskavam morebitnih kršitev in izvajala sankcije.
  • Enota za varnost umetne inteligence, ki se bo osredotočala na identifikacijo sistemskih tveganj zelo zmogljivih splošnih modelov, možne ukrepe za ublažitev ter vrednotenje in testiranje pristopov.
  • Enota za odličnost v umetni inteligenci in robotiki, ki bo podpirala in financirala raziskave in razvoj za spodbujanje ekosistema odličnosti, usklajevanje pobude GenAI4EU, spodbujanje razvoja modelov in njihove integracije v inovativne aplikacije.
  • Enota AI for Societal Good Unit za načrtovanje in izvajanje mednarodnega sodelovanja Urada AI za AI za dobro, kot so modeliranje vremena, diagnoze raka in digitalni dvojčki za rekonstrukcijo.
  • Enota za usklajevanje inovacij in politik umetne inteligence, ki bo nadzirala izvajanje strategije EU za umetno inteligenco, spremljala trende in naložbe, spodbujala uvajanje umetne inteligence prek mreže evropskih vozlišč za digitalne inovacije in vzpostavitev tovarn umetne inteligence ter spodbujala inovativni ekosistem s podporo regulativni peskovniki in testiranje v resničnem svetu.

Urad za umetno inteligenco bo vodil vodja urada za umetno inteligenco in bo deloval pod vodstvom vodilnega znanstvenega svetovalca za zagotavljanje znanstvene odličnosti pri vrednotenju modelov in inovativnih pristopov ter svetovalca za mednarodne zadeve, ki bo spremljal našo predanost delu tesno z mednarodnimi partnerji o zaupanja vrednem AI.

Urad za umetno inteligenco bo za opravljanje svojih nalog zaposloval več kot 140 sodelavcev. Osebje bo vključevalo tehnološke strokovnjake, administrativne pomočnike, pravnike, strokovnjake za politike in ekonomiste.

Urad bo s podporo organom upravljanja v državah članicah zagotavljal skladno izvajanje zakona o AI. Urad za umetno inteligenco bo tudi neposredno uveljavljal pravila za splošne modele umetne inteligence. Urad za umetno inteligenco bo v sodelovanju z razvijalci umetne inteligence, znanstveno skupnostjo in drugimi deležniki koordiniral pripravo najsodobnejših kodeksov ravnanja, izvajal testiranje in vrednotenje splošnih modelov umetne inteligence, zahteval informacije in izvajal sankcije. , kadar je to potrebno.

Da bi zagotovil sprejemanje odločitev na podlagi dobrih informacij, bo Urad za umetno inteligenco sodeloval z državami članicami in širšo strokovno skupnostjo prek namenskih forumov in strokovnih skupin. Urad za umetno inteligenco bo na ravni EU tesno sodeloval z Evropskim odborom za umetno inteligenco, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic. Znanstveni odbor neodvisnih strokovnjakov bo zagotovil močno povezavo z znanstveno skupnostjo, nadaljnje strokovno znanje pa bo zbrano v svetovalnem forumu, ki bo predstavljal uravnotežen izbor deležnikov, vključno z industrijo, novoustanovljenimi in malimi in srednje velikimi podjetji, akademskimi krogi, možganskimi trusti in civilno družbo.

Urad za umetno inteligenco bo spodbujal inovativen ekosistem EU za zaupanja vredno umetno inteligenco. K temu bo prispeval z zagotavljanjem nasvetov o najboljših praksah in omogočanjem dostopa do peskovnikov umetne inteligence, testiranja v resničnem svetu in drugih evropskih podpornih struktur za prevzem umetne inteligence, kot so zmogljivosti za testiranje in eksperimentiranje v umetni inteligenci, evropska vozlišča za digitalne inovacije in umetna inteligenca Tovarne. Podpiral bo raziskovalne in inovacijske dejavnosti na področju umetne inteligence in robotike ter izvajal pobude, kot je GenAI4EU, da bi zagotovil, da so splošni modeli umetne inteligence, izdelani v Evropi in usposobljeni prek superračunalnikov EU, natančno prilagojeni in vključeni v nove aplikacije v celotnem gospodarstvu. , spodbujanje investicij.

oglas

Nazadnje se pričakuje, da bo Urad za umetno inteligenco zagotovil strateški, skladen in učinkovit evropski pristop k umetni inteligenci na mednarodni ravni ter tako postal svetovna referenčna točka.

Organizacijske spremembe bodo začele veljati 16. junija. Prva seja odbora za AI naj bi bila do konca junija. Urad za umetno inteligenco pripravlja smernice o definiciji sistema umetne inteligence in o prepovedih, ki se bodo začele izvajati šest mesecev po uveljavitvi zakona o umetni inteligenci, predvidoma do konca julija 2024. Urad se pripravlja tudi na usklajevanje priprava kodeksov ravnanja za obveznosti glede modelov umetne inteligence za splošne namene, rok devet mesecev po začetku veljavnosti.

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi