Povežite se z nami

Digitalna družba

Komisija predstavlja nove pobude, ki postavljajo temelje za preoblikovanje sektorja povezljivosti v EU

DELITI:

objavljeno

on

Komisija je predstavila nabor ukrepov, katerih cilj je omogočiti gigabitno povezljivost vsem državljanom in podjetjem po vsej EU do leta 2030 v skladu s cilji Evropsko digitalno desetletje, ter omogočiti preoblikovanje sektorja povezljivosti v EU.

Današnje pobude o povezljivosti vključujejo:

  • Prvič, Komisija je sprejela a predlog za „Zakon o gigabitni infrastrukturi“, uredbo, ki bo predlagala nova pravila za hitrejšo, cenejšo in učinkovitejšo uvedbo gigabitnih omrežij po vsej EU.
  • Drugič, objavila je a Osnutek Gigabitno priporočilo, ki želi nacionalnim regulativnim organom zagotoviti smernice o pogojih dostopa do telekomunikacijskih omrežij operaterjev s pomembno tržno močjo, da bi spodbudili hitrejši izklop podedovanih tehnologij in pospešeno uvajanje gigabitnih omrežij.
  • Tretjič, Komisija je sprožila raziskovalno posvetovanje o prihodnosti sektorja povezljivosti in njegove infrastrukture, da bi zbrali mnenja o tem, kako lahko naraščajoče zahteve po povezljivosti in tehnološkem napredku vplivajo na prihodnji razvoj in potrebe.

Zakon o gigabitni infrastrukturi

Glede na vse večjo uporabo naprednih digitalnih tehnologij obstaja nujna potreba po večji pasovni širini pri višjih hitrostih, da se omogočijo pametnejše, prožnejše in bolj inovativne storitve za državljane, podjetja in ključne javne sektorje, ki jih poganjata razvoj in uporaba tehnologij, kot je npr. oblak, umetna inteligenca (AI), podatkovni prostori, navidezna resničnost in metaverzum ter v katerem evropski državljani uživajo svoje digitalne pravice. V tem kontekstu zakon o gigabitni infrastrukturi odziva na naraščajoče zahteve po hitrejši, zanesljivejši in podatkovno intenzivni povezljivosti. Nadomestila bo Direktivo o zmanjšanju stroškov širokopasovnega dostopa (2014).

Cilj zakona o gigabitni infrastrukturi je premagati izziv počasne in drage uvedbe osnovne fizične infrastrukture, ki podpira napredna gigabitna omrežja. Zmanjšal bo birokracijo ter stroške in upravno breme, povezano z uvedbo gigabitnih omrežij. Med drugim bo poenostavil in digitaliziral postopke izdajanja dovoljenj. Nova uredba bo tudi izboljšala usklajevanje gradbenih del med omrežnimi operaterji za uvedbo osnovne fizične infrastrukture, kot so vodi in stebri, ter zagotovila, da imajo ustrezni akterji dostop do nje. Takšna dela predstavljajo do 70 % stroškov postavitve omrežja. Poleg tega bodo vse nove ali temeljito prenovljene stavbe, razen v utemeljenih primerih, opremljene z optičnimi vlakni, da bodo lahko občani uživali najhitrejše povezljive storitve. Zahvaljujoč novim pravilom bodo operaterji lahko hitro vzpostavili omrežja s poenostavljenimi, digitaliziranimi in cenejšimi postopki.

Zdaj morata Evropski parlament in Svet preučiti predlagano uredbo. Ko bosta sozakonodajalca sprejela predlog Komisije, se bodo nova pravila neposredno uporabljala v vseh državah članicah.

Gigabitno priporočilo

Osnutek Gigabitnega priporočila se osredotoča na zagotavljanje smernic nacionalnim regulativnim organom (NRO) o pogojih za dostop do omrežij tistih operaterjev, ki imajo pomembno tržno moč. Namen osnutka priporočila je zagotoviti, da lahko vsi operaterji po potrebi dostopajo do takšne obstoječe omrežne infrastrukture. Na ta način lahko zagotovi ustrezno regulativno okolje, spodbudi izklop podedovanih tehnologij brez nepotrebnega odlašanja, tj. v 2 do 3 letih, in spodbuja hitro uvedbo gigabitnega omrežja, na primer s spodbujanjem prožnosti cen za dostop do reguliranih omrežij, hkrati pa omogoča trajnostno konkurenco. Ukrepi bodo prispevali tudi k temu, da bodo potrošniki uživali prednosti enotnega trga za elektronske komunikacije v Evropi – boljše storitve, ki se zagotavljajo prek visokokakovostnih omrežij po dostopnih cenah.

Osnutek priporočila je bil poslan Organu evropskih regulatorjev (BEREC) v posvetovanje, ki bo trajalo dva meseca. Po upoštevanju mnenja BEREC bo Komisija sprejela svoje končno priporočilo. Gigabitno priporočilo bo nadomestilo Priporočila za dostop, sestavljena iz Priporočilo za dostop naslednje generacije (2010) in Priporočilo o nediskriminaciji in metodologiji obračunavanja stroškov (2013).

oglas

Posvetovanje o prihodnosti telekomunikacijskega sektorja

Komisija je začela obsežno raziskovalno posvetovanje o prihodnosti sektorja povezljivosti in njegove infrastrukture. Cilj je zbrati poglede na spreminjajočo se tehnološko in tržno pokrajino ter kako lahko vpliva na sektor elektronskih komunikacij.

Zlasti želi opredeliti vrste infrastrukture, potrebne za Evropo, da bo imela prednost pred transformativnim tehnološkim razvojem in vodila svojo digitalno preobrazbo v prihodnjih letih. Posvetovanje prav tako išče mnenja zainteresiranih strani o tem, kako zagotoviti, da bodo naložbe, potrebne za uvedbo takšne infrastrukture, pravočasno aktivirane po vsej Uniji. V tem kontekstu je raziskovalno posvetovanje del odprtega dialoga z vsemi zainteresiranimi stranmi o potencialni potrebi, da vsi akterji, ki imajo koristi od digitalne preobrazbe, pravično prispevajo k naložbam v infrastrukturo povezljivosti. To je zapleteno vprašanje, ki zahteva celovito analizo temeljnih dejstev in številk, preden se odločimo o potrebi po nadaljnjem ukrepanju. Komisija je močno zavezana zaščiti nevtralnega in odprtega interneta.

Končno posvetovanje zajema vprašanje, kako zagotoviti cenovno dostopnost povezljivosti za potrošnike in kako napredovati v smeri bolj integriranega enotnega trga za sektor povezljivosti.

Vse zainteresirane organizacije, podjetja in državljane vabimo, da v roku 12 tednov izpolnite anketo. Rok za oddajo prispevka je 19. maj 2023. Komisija bo poročala o rezultatih. Na podlagi izida posvetovanja bo pretehtal najprimernejše ukrepe za prihodnost sektorja elektronskih komunikacij.

Ozadje

EU je sprejela ukrepe na številnih področjih za izboljšanje povezljivosti, ki prinaša znatne socialno-ekonomske koristi, spodbujanje delovnih mest in rasti ter razvoj inovativnih izdelkov, storitev in aplikacij za državljane in podjetja po vsej EU. Postavil je an konec do Gostovanje Stroški po vsej EU in je lansiral pobuda WiFi4EU ki je financiral postavitev brezplačnih dostopnih točk Wi-Fi v lokalnih skupnostih.

EU zagotavlja tudi financiranje, razvija tehnične smernice in združuje strokovnjake za podporo javnim upravam in podjetjem, ki si prizadevajo izboljšati pokritost omrežja in uvesti omrežja 5G po Evropi. Komisija sprejet revidiran Smernice o državni pomoči za širokopasovna omrežja.Začel je veliko raziskovalno pobudo za razvoj omrežij 6G,Skupno podjetje za pametna omrežja in storitveg', za določitev strategije in orodij za razvoj tehnoloških zmogljivosti za sisteme 6G.

Ambicija v Digitalno desetletje je, da bodo do leta 2030 vsa evropska gospodinjstva pokrita z gigabitnim omrežjem in vsa naseljena območja pokrita z omrežji z zmogljivostjo vsaj 5G.

O EU Naložbam naklonjen regulativni okvir za telekomunikacijske trge, zlasti vEvropski kodeks elektronskih komunikacijje Priporočilo za upoštevne trge 2020 inOrodjarna za povezljivost.

Več informacij

Vprašanja in odgovori: Komisija predstavlja nove pobude, ki postavljajo temelje za preoblikovanje sektorja povezljivosti v EU

Informativni list: Gigabitna povezljivost  

Zakon o gigabitni infrastrukturi

Gigabitno priporočilo

posvetovanje

Gigabitna povezljivost

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi