Povežite se z nami

Strategija letalstvu za Evropo

Letalstvo: EU in ASEAN skleneta prvi blok-blok sporazum o zračnem prometu

objavljeno

on

Evropska unija in Združenje držav jugovzhodne Azije (ASEAN) sta zaključili pogajanja o celovitem sporazumu o zračnem prometu ASEAN-EU (AE CATA). To je prvi sporazum o zračnem prometu med državami, ki bo okrepil povezljivost in gospodarski razvoj med 37 državami članicami ASEAN in EU. V skladu s sporazumom bodo letalske družbe EU lahko opravljale do 14 tedenskih storitev potniškega prometa in poljubno število tovornih prevozov prek katere koli države ASEAN in obratno. 

Pooblaščenka za promet Adina Vălean je dejala: „Sklep tega prvega sporazuma o zračnem prometu„ od bloka do bloka “pomeni pomemben mejnik v zunanji letalski politiki EU. Zagotavlja bistvena jamstva za pošteno konkurenco za naše evropske letalske prevoznike in industrijo, hkrati pa krepi vzajemne možnosti za trgovino in naložbe na nekaterih najbolj dinamičnih svetovnih trgih. Pomembno pa je, da nam ta novi sporazum zagotavlja tudi trdno platformo za nadaljnje spodbujanje visokih standardov na področju varnosti, zaščite, upravljanja zračnega prometa, okolja in socialnih zadev. Hvaležen sem za konstruktiven pristop vseh vpletenih strani, ki je omogočil ta zgodovinski dogovor. " 

Sporazum bo pomagal obnoviti zračno povezljivost med državami ASEAN in Evropo, ki se je močno zmanjšala zaradi pandemije COVID-19, in odprl nove možnosti za rast letalske industrije v obeh regijah. Obe strani sta izrazili namen nadaljevati redne razprave in tesno usklajevanje, da bi zmanjšali motnje v zračnem prevozu zaradi pandemije. ASEAN in EU bosta AE CATA zdaj predložili v pravno čiščenje v pripravi na poznejši podpis. Objavljena je skupna izjava o sklenitvi celovitega sporazuma o zračnem prometu ASEAN-EU (AE CATA) tukaj

Strategija letalstvu za Evropo

Komisija je odobrila irski program pomoči v višini 26 milijonov EUR za odškodnino upravljavcem letališč v primeru izbruha koronavirusa

objavljeno

on

Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila irski program pomoči v višini 26 milijonov EUR za odškodnino upravljavcem letališč za škodo, ki jo je povzročil izbruh koronavirusa, in omejitve potovanja, ki jih je Irska uvedla za omejevanje širjenja koronavirusa. Pomoč je sestavljena iz treh ukrepov: (i) ukrep za povrnitev škode; (ii) ukrep pomoči v podporo upravljavcem letališč do največ 1.8 milijona EUR na upravičenca; in (iii) ukrep pomoči za podporo nepokritim stalnim stroškom teh družb.

Pomoč bo v obliki neposrednih nepovratnih sredstev. V primeru podpore za nepokrite fiksne stroške se pomoč lahko dodeli tudi v obliki jamstev in posojil. Ukrep za odškodnino bo na voljo operaterjem irskih letališč, ki so v letu 1 obravnavali več kot milijon potnikov. V skladu s tem ukrepom lahko ti operaterji nadomestijo neto izgube, ki so nastale v obdobju med 2019. aprilom in 1. junijem 30 kot posledica omejevalni ukrepi, ki so jih izvajale irske oblasti, da bi omejile širjenje koronavirusa.

Komisija je ocenila prvi ukrep iz člena 107 (2) (b) Pogodbe o delovanju Evropske unije in ugotovil, da bo zagotovil odškodnino za škodo, ki je neposredno povezana z izbruhom koronavirusa. Ugotovilo je tudi, da je ukrep sorazmeren, saj odškodnina ne presega tistega, kar je potrebno za povrnitev škode. Glede drugih dveh ukrepov je Komisija ugotovila, da so v skladu s pogoji iz državne pomoči Začasni okvir. Pomoč (i) bo dodeljena najpozneje do 31. decembra 2021 in (ii) ne bo presegla 1.8 milijona EUR na upravičenca iz drugega ukrepa in ne bo presegla 10 milijonov EUR na upravičenca iz tretjega ukrepa.

Komisija je ugotovila, da sta oba ukrepa potrebna, ustrezna in sorazmerna za odpravo resne motnje v gospodarstvu države članice v skladu s členom 107 (3) (b) PDEU in pogoji iz začasnega okvira. Na tej podlagi je Komisija odobrila tri ukrepe v skladu s pravili EU o državni pomoči. Več informacij o začasnem okviru in drugih ukrepih, ki jih je Komisija sprejela za reševanje gospodarskega vpliva pandemije koronavirusa, je na voljo joe. Nezaupna različica odločbe bo na voljo pod številko zadeve SA.59709 v dokumentu register državne pomoči o Komisiji Tekmovanje spletno stran, potem ko bodo rešene morebitne težave z zaupnostjo.

Nadaljuj branje

Strategija letalstvu za Evropo

Letalstvo: Predlog Komisije o letaliških slotih ponuja prepotrebno pomoč sektorju

objavljeno

on

Evropska komisija je sprejela nov predlog o dodeljevanju slotov, ki letalskim zainteresiranim stranem zagotavlja prepotrebno olajšavo glede uporabe letaliških slotov za sezono voznih redov poleti 2021. Medtem ko morajo letalske družbe običajno uporabiti 80% dodeljenih slotov, da si zagotovijo celoten portfelj slotov za naslednje sezone voznih redov, predlog zniža ta prag na 40%. Prav tako uvaja številne pogoje, s katerimi naj bi zagotovili učinkovito uporabo zmogljivosti letališč in brez škode konkurenci v obdobju okrevanja po COVID-19.

Pooblaščenka za promet Adina Vălean je dejala: „Z današnjim predlogom želimo doseči ravnovesje med potrebo po zagotavljanju pomoči letalskim družbam, ki še vedno trpijo zaradi znatnega upada letalskih prevozov zaradi trajajoče pandemije, in potrebe po ohranjanju konkurence na trgu. , zagotoviti učinkovito delovanje letališč in se izogibati duhovom. Predlagana pravila zagotavljajo gotovost za poletno sezono 2021 in zagotavljajo, da lahko Komisija prilagodi nadaljnje potrebne opustitve igralnih mest v skladu z jasnimi pogoji, da se zagotovi ravnovesje. "

Glede na napovedi prometa za poletje 2021 je smiselno pričakovati, da bodo ravni prometa vsaj 50% ravni 2019. Prag 40% bo torej zagotovil določeno raven storitev, medtem ko bo letalskim družbam še vedno omogočal varovanje med uporabo njihovih slotov. Predlog o dodelitvi slotov je bil poslan v odobritev Evropskemu parlamentu in Svetu.

Nadaljuj branje

Strategija letalstvu za Evropo

Primer Boeingove subvencije: Svetovna trgovinska organizacija potrjuje pravico EU do povračila za 4 milijarde ameriških dolarjev uvoza

objavljeno

on

Svetovna trgovinska organizacija (STO) je dovolila EU, da zviša carine na uvoz do 4 milijarde dolarjev iz ZDA kot protiukrep za nezakonite subvencije ameriškemu proizvajalcu letal Boeing. Odločitev temelji na prejšnjih ugotovitvah STO, v katerih so bile ameriške subvencije Boeingu priznane kot nezakonite po zakonu STO.

Gospodarstvo, ki deluje ljudem Izvršni podpredsednik in komisar za trgovino Valdis Dombrovskis (sliki) je dejal: „Ta težko pričakovana odločitev Evropski uniji omogoča uvedbo carin za ameriške izdelke, ki vstopajo v Evropo. Veliko raje ne bi tega storil - dodatne dajatve niso v gospodarskem interesu nobene strani, še posebej, ker si prizadevamo za okrevanje po recesiji COVID-19. Sodeloval sem z ameriškim kolegom, veleposlanikom Lighthizerjem, in upam, da bodo ZDA zdaj lani opustile carine na izvoz EU. To bi ustvarilo pozitiven zagon tako v gospodarskem kot v političnem smislu in nam pomagalo najti skupne točke na drugih ključnih področjih. EU si bo še naprej močno prizadevala za ta rezultat. Če se to ne bo zgodilo, bomo prisiljeni uveljaviti svoje pravice in uvesti podobne tarife. Čeprav smo v celoti pripravljeni na to možnost, bomo to naredili nejevoljno. "

Oktobra lani so ZDA po podobni odločitvi STO v vzporednem primeru o subvencijah Airbusa uvedle povračilne dajatve, ki vplivajo na izvoz EU v vrednosti 7.5 milijarde USD. Te dajatve veljajo še danes, kljub odločilnim korakom, ki sta jih Francija in Španija julija letos sprejeli, da bi Nemčiji in Veliki Britaniji sledili, da bi v celoti upoštevali prejšnjo odločitev STO o subvencijah Airbusu.

V sedanjih gospodarskih okoliščinah je v skupnem interesu EU in ZDA, da ukinemo škodljive carine, ki po nepotrebnem obremenjujejo naš industrijski in kmetijski sektor.

EU je dala posebne predloge za dosego pogajalskega izida dolgotrajnih sporov o čezatlantskih civilnih letalih, najdaljših v zgodovini STO. Še vedno je odprto sodelovanje z ZDA za dogovor o pravični in uravnoteženi poravnavi ter o prihodnjih disciplinah za subvencije v civilnem letalskem sektorju.

Medtem ko sodeluje z ZDA, Evropska komisija sprejema tudi ustrezne ukrepe in vključuje države članice EU, da bo lahko uporabila svoje povračilne pravice, če ni možnosti, da bi spor prišlo do obojestransko koristne rešitve. Načrtovanje ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih vključuje dokončno oblikovanje seznama izdelkov, za katere bi veljale dodatne tarife EU.

Ozadje

Marca 2019 je pritožbeni organ, najvišja stopnja STO, potrdil, da ZDA kljub prejšnjim odločbam niso sprejele ustreznih ukrepov za uskladitev s pravili STO o subvencijah. Namesto tega je še naprej nezakonito podpiral svojega proizvajalca letal Boeing v škodo Airbusa, evropske vesoljske industrije in njenih številnih delavcev. V svoji sodbi je pritožbeni organ:

  • Potrjeno, da je davčni program zvezne države Washington še vedno osrednji del S. nezakonitega subvencioniranja Boeinga;
  • ugotovil, da številni tekoči instrumenti, vključno z nekaterimi pogodbami o javnih naročilih NASA in ameriškega ministrstva za obrambo, predstavljajo subvencije, ki lahko povzročijo ekonomsko škodo Airbusu;
  • je potrdil, da ima Boeing še naprej koristi od nezakonite ameriške davčne ugodnosti, ki podpira izvoz (korporacija za prodajo v tujini in izključitev eksteritorialnega dohodka).

Odločitev, ki potrjuje pravico EU do povračilnih ukrepov, izhaja neposredno iz prejšnje odločitve.

V vzporednem primeru Airbusa je STO oktobra 2019 ZDA dovolila sprejetje protiukrepov proti evropskemu izvozu v vrednosti do 7.5 milijarde USD. Ta podelitev je temeljila na odločitvi pritožbenega organa iz leta 2018, ki je ugotovila, da EU in njene države članice niso v celoti upoštevale prejšnjih odločb STO glede povračljivih naložb v izstrelitev za programe A350 in A380. ZDA so te dodatne tarife uvedle 18. oktobra 2019. Zadevne države članice EU so medtem sprejele vse potrebne ukrepe za zagotovitev popolne skladnosti.

Več informacij

Razsodba pritožbenega organa STO o ameriških subvencijah družbi Boeing

Javno posvetovanje o predhodnem seznamu izdelkov v primeru Boeing

Predhodni seznam izdelkov

Zgodovina primera Boeing

Zgodovina primera Airbus

 

Nadaljuj branje
oglas

Twitter

Facebook

oglas

Trendi